DDM Jenička vyhlašuje 10. ročník ekologické soutěže STŘÍBRNÁ ZEMĚKOULE.

Soutěž je pro třídní kolektivy z mateřských škol, základních a středních škol. Zapojit se mohou i jiné organizace. Jejím cílem je motivovat nejen děti ale i dospělé ke třídění odpadu, v našem případě použitých potravinářských hliníkových obalů. Například obalů od čokolád a jiných cukrovinek, od sýrů,  různých tuků a jiných potravinářských výrobků, obalů od nápojů aj.

Stříbrná Zeměkoule