Vyhlášní výtvarné a rukodělné soutěže s tématem podzim. Soutěže se mohou zúčastnit MŠ, ZŠ, SŠ.

Podzim propozice