KÓD – 062

RYBÁŘI – začátečníci – pro děti od 8 let
Děti získají potřebné základní znalosti a dovednosti k získání rybářské povolenky, zúčastní se rybářských závodů.
Scházet se budeme 1x za měsíc dle časového rozpisu uvedeného na webových stránkách DDM Jednička.

Sobota 9:00–11:00 (1x za měsíc)

Úvodní informativní schůzka: 7. 10. 2021 v 16:30 v DDM Jednička (děti budou rozděleny do skupin)

Vedoucí Tomáš Behro

Cena: 350 Kč/rok

Přihláška na kroužek zde.

Termíny schůzek:

  • 7. 10. 2022 v DDM Jednička (úvodní informativní schůzka)

KÓD – 063

RYBÁŘI – pokročilí – pro děti od 9 let
Děti si rozšíří své rybářské znalosti a dovednosti, zúčastní se rybářských závodů. Scházet se budeme 1x za měsíc
dle časového rozpisu uvedeného na webových stránkách DDM Jednička.

Sobota 9:00–11:00 (1x za měsíc)

Úvodní informativní schůzka: 7. 10. 2022 v 16:30 v DDM Jednička (děti budou rozděleny do skupin)

Vedoucí Milan Lukášek

Cena: 350 Kč/rok

Přihláška na kroužek zde.

Termíny schůzek:

  • 7. 10. 2022 v DDM Jednička (úvodní informativní schůzka)

KÓD – 064

RYBÁŘI – pokročilí – pro děti od 9 let
Děti si rozšíří své rybářské znalosti a dovednosti, zúčastní se rybářských závodů. Scházet se budeme 1x za měsíc
dle časového rozpisu uvedeného na webových stránkách DDM Jednička.

Sobota 9:00–11:00 (1x za měsíc)

Úvodní informativní schůzka: 7. 10. 2022 v 16:30 v DDM Jednička  (děti budou rozděleny do skupin)

Vedoucí Jaroslav Vokoun

Přihláška na kroužek zde.

Termíny schůzek:

  • 7. 10. 2022 v DDM Jednička (úvodní informativní schůzka)

KÓD – 065

ZOOKROUŽEK – pro děti od 8 let
Kroužek pro všechny, kteří mají rádi zvířata. Většinou se budeme scházet v safari parku, občas také v DDM Jednička
a v přírodě. Při návštěvách pavilonů a při besedách s ošetřovateli se dozvíte zajímavosti ze života exotických
zvířat, během výprav s lesníkem dojde i na naši divokou faunu. Prohlédnete si kožešiny a různé trofeje. Vaše
znalosti ověří soutěže a testy. Navštívíme Darwinovu stanici se zvířaty vhodnými k domácímu chovu. Vyzkoušíte
si Land art – volné tvoření v přírodě.

Čtvrtek 15:00–16:30

Úvodní informativní schůzka: 6. 10. 2022 v 15:00 v DDM Jednička

Vedoucí Bc. Vladimír Jiřička

Cena: 700 Kč/rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 066

ACHÁT – pro děti od 10 let
Kroužek je určen všem zájemcům o drahé kameny a zkameněliny i těm, kteří je sbírají nebo chtějí sbírat. Při
praktických ukázkách, soutěžích a testech se je naučíte rozeznávat. Povíme si, jak tyhle zajímavé kamínky vznikly,
kde je hledat, jak si udělat sbírku. Prohlédnete si ukázky drahých kamenů a zkamenělin, promítneme si obrázky
představující naše naleziště a muzea nerostů. Své sbírky obohatíte o nové kameny, které získáte za celoroční
soutěž Plný měšec. V případě vašeho zájmu navštívíme sběratele a brusiče kamenů v našem městě.

Úterý 15:00–16:30

Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2022 v 15:00 v DDM Jednička

Vedoucí Bc. Vladimír Jiřička

Cena: 700 Kč/rok

Přihláška na kroužek zde.