Podrobnosti události

Vydáme se: kamsi daleko směrem jihovýchodním

  Navštívíte: neobvyklou památku, která nám umožní vystoupit vzhůru k nebesům

Projdeme se: mezi dřevinami a rostlinami i částí vsi, která má zvláštní účel pomáhat…                        

Budete obdivovat: kostel, který „vstal z popela“ a také mechanický důmysl

 

ŽE JE TO MÁLO INFORMACÍ? TAK VÁM TEDY NEZBÝVÁ NIC JINÉHO, NEŽ JET

S NÁMI, PROTOŽE NÁPLŇ TAJNÉHO VÝLETU SE DOPŘEDU NEPROZRAZUJE!

Cena: dospělí 645 Kč, důchodci 615 Kč, děti do 15 let 595 Kč

/zahrnuje veškeré výdaje = jízdné, vstupné, průvodce/

 Další informace a přihlášky nejpozději do 6. května 2022.