S ohledem na nejistou délku trvání školního roku 2020/2021 prosím ÚPLATU za kroužek zatím NEplaťte. Jakmile se činnost DDM Jednička obnoví, budeme Vás o dalším postupu informovat.

Vážení rodiče a účastníci zájmových kroužků,

oznamujeme tímto, že provoz DDM, středisek volného času a školních klubů bude stále omezený a to tak, že je zakázána osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s platností od 12. 10. 2020 do 20. 11. 2020. Žádné zájmové kroužky DDM Jednička tedy nebudou od 12. 10. probíhat v budově DDM ani v externích prostorech. O obnově činnosti kroužků vás budeme neprodleně informovat ihned, jakmile bude provoz činnosti povolen nařízením vlády či MŠMT.

Děkujeme za pochopení

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽKY NA ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021 BYLO SPUŠTĚNO!

Vážení rodiče, zákonní zástupci, účastníci zájmových kroužků,

jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní přítomnost účastníků v DDM a SVČ.

S ohledem na organizační a technické možnosti bude se souhlasem zřizovatele DDM Jednička otevřen od pondělí 18. 5. 2020. Provoz bude až do 26. 6. 2020 obnoven v nejvyšší možné míře a to s ohledem na stanovené hygienické podmínky, prostorové podmínky a personální zabezpečení (tedy: otevřeny budou pouze ty kroužky, jejichž vedoucí nebo osoby ve společné domácnosti nepatří do rizikové skupiny, ve kterých lze dodržet hygienické předpisy pro snížení rizik přenosu viru Covid-19, a které lze realizovat ve vhodných učebnách a dalších prostorách).

ZDE naleznete informace/podmínky pro možnou účast v zájmových kroužcích. Prosím, co nejpečlivěji si je prostudujte.

Zájem o opětovné zahájení docházky do zájmových kroužků, je nutné formou emailu (na: alena.huskova@ddmdvurkralove.cz) písemně oznámit (formulář ZDE) do DDM nejpozději do pondělí 11. 5. 2020. Dodatečný nástup účastníků do kroužků již nebude možný!!!

Účastníci, kteří budou mít zájem o účast v kroužcích, musí současně s nástupem na první hodinu odevzdat Čestné prohlášení (ke stažení ZDE), které již přinesou vytištěné a podepsané zákonným zástupcem/zletilým účastníkem. Bez tohoto prohlášení nebude účast umožněna! Navštěvuje-li účastník více kroužků, musí toto prohlášení odevzdat na každé první schůzce. Pokud to zhoršující se epidemiologická situace bude vyžadovat, bude čestné prohlášení nutno odevzdávat opakovaně, např. 1 x 14 dní)

Pozor! Vzhledem k tomu, že teprve po zjištění zájmu o účast budeme schopni stanovit podrobné podmínky chodu konkrétních kroužku, může ještě dojít k drobným úpravám (posun času začátku či konce kroužku, rozdělení do skupin z důvodu nutnosti zajistit rozestupy a podobně.) O těchto konkrétních změnách budou informováni všichni účastníci, kteří se přihlásí k účasti.

Změny v chodu činnosti kroužků, které jsou již nyní stanoveny, naleznete ZDE

Ať se rozhodnete jakkoli, zvažte všechny výhody, nevýhody a přiměřenost rizik účasti na zájmové činnosti.

Přestože na vrácení alikvotní částky úplaty za kroužky není právní nárok, rádi bychom projevili vstřícnost a nabízíme Vám vrácení peněz. Pokud se rozhodnete nežádat o vratku peněz za neuskutečněné hodiny, předem děkujeme za podporu. Nejen, že nedojde k tak velké administrativní zátěži a velkému množství bankovních transakcí, ale také snížíte finanční ztráty DDM, které vybrané peníze za ZÚ v průběhu školního roku z větší části zpět do kroužků již investovalo v nákladech. Ať se rozhodnete jakkoli, prosím, abyste nás do 31. 5. 2020 písemně informovali, zda budete či nebudete alikvotní část úplaty požadovat zpět (formulář k vyplnění ZDE).

Věříme, že se nám podaří úspěšně nastartovat zájmovou činnost i za mimořádných opatření, které s sebou události posledních měsíců přinesly. Děkujeme za spolupráci a vstřícnost. Přejeme pevné zdraví a mnoho sil.

Pedagogický tým DDM Jednička

 

POZOR NOVINKA! DDM Jednička se zapojuje do celostátního projektu Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR! Navštivte portál Volný čas v čase koronaviru, který obsahuje množství nápadů, návodů a lekcí z různých oborů a pro různé věkové kategorie.

DDM1 – Dům dětí a mládeže Jednička Vás vítá na svých stránkách.

Nabízíme vám širokou možnost využití volného času, rozvíjení talentu, získávání nových poznatků, vědomostí, dovedností, ale i kamarádů. Nabídka je určena nejen předškolákům a školákům, ale také studentům a dospělým. Během školního roku nabízíme řadu kroužků v oblasti hudby, výtvarné výchovy, přírodovědy, sportu a tance, techniky a dalších.

Na setkání se těší pracovníci DDM Jednička

TÁBORY

 • PRO MALÉ I VELKÉ
 • ZAJÍMAVÉ A NETRADIČNÍ CÍLE
 • ROZUMNÁ FYZICKÁ NÁROČNOST
 • CENOVÁ DOSTUPNOST

FOTOGALERIE

Již několik let využíváme fotogalerii od Google Picasa, je to velice rozsáhlá galerie fotografií ale hlavně památka na akce, co se u nás udály.

FACEBOOK

Všichni co k nám do DDM1 chodí mají svůj Facebook, proto tam nemůžeme chybět. Přidejte si naši stránku do oblíbených a dostávejte aktuální informace.

INSTAGRAM

Všichni co k nám do DDM1 chodí mají svůj Instagram, proto tam nemůžeme chybět. Sleduj co se u nás děje. 🙂

Aktuálně

Vyhledávání

V našem novém kalendáři najdete aktuální informace o akcích DDM1 probíhajících v tomto měsíci. Lze se ale i podívat na další měsíce v kalendáři (pomocí dvou šipek v horním pravém rohu), informace budeme postupně doplňovat. Šlo nám hlavně o přehledný systém, který nám i vám ulehčí práci.

Později bude možnost si i akci zde objednat a zaplatit buď v místě DDM1 nebo na náš účet. U akcích omezených počtem bude jasně viditelný počet ještě dostupných míst. Ovládání je podobné jako v eshopech na webu. Musíte vyplnit osobní formulář a odeslat objednávku. Zpětně vám přijde na váš email informace o objednané akci.

Kroužky pro školní rok 2020 a 2021

 • KUTÍLEK
 • MINIKUTÍLEK
 • DÍVČÍ KLUB
 • KOMIKS A VÝTVARNÉ ŘÁDĚNÍ
 • MLADÝ MODELÁŘ
 • (S) TVOŘITELÉ V AKCI
 • KLUB PALIČKOVÁNÍ
 • KUTÍLEK
 • MINIKUTÍLEK
 • DÍVČÍ KLUB
 • KERAMIKA I. – pro nejmenší
 • KERAMIKA II.
 • KERAMIKA III.
 • KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
 • MINIANGLIČTINKA
 • KURZ ANGLIČTINY – úplný začátečník
 • KURZ ANGLIČTINY – mírně pokročilí
 • ANGLIČTINA PRO 1. – 5. TŘÍDU
 • KURZ FRANCOUZŠTINY
 • POVÍDÁLEK
 • ŠKOLIČKA
 • MEDIÁLNÍ TVORBA
 • VESELÁ VAŘEČKA
 • DESKOVKY A XBOX
 • MALÁ PARÁDNICE
 • MALÝ ZBROJNOŠ
 • BELLA FAMA – dětská skupina historického šermu
 • ZOBCOVÁ FLÉTNIČKA – začátečníci
 • ZOBCOVÁ FLÉTNIČKA – pokročilí
 • HRA NA KLAVÍR – začátečníci
 • HRA NA KLAVÍR – pokročilí
 • KYTARA A
 • KYTARA B
 • KYTARA C
 • ANIMACE HROU
 • ELEKTROTECHNIKA PRO ZAČÁTEČNÍKY
 • ELEKTROTECHNIKA PRO POKROČILÉ
 • ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI
 • WEBDESIGN PRO ZAČÁTEČNÍKY
 • WEBDESIGN PRO POKROČILÉ
 • TVOŘIVÝM SVĚTEM FOTOGRAFIE
 • MODELOVÁNÍ A TISK V 3D
 • RC MODELÁŘI
 • RYBÁŘI začátečníci
 • RYBÁŘI pokročilí I.
 • RYBÁŘI pokročilí II.
 • PŘÍRODOVĚDNÝ A ZOOKROUŽEK
 • TCT
 • BABY DANCE I.
 • BABY DANCE II.
 • MAŽORETKY TWEETY
 • DISCO SHOW
 • STREET DANCE
 • ORIENTÁLNÍ TANCE
 • SPORTOVNÍ HRY PRO NEJMENŠÍ
 • ATLETICKÁ VŠESTRANNOST
 • KROUŽEK MALÝCH HASIČŮ
 • JÓGA PRO DĚTI
 • OUTDOOR AKTIVITY
 • CZ NERF KOMANDO
 • ZÁKLADY GYMNASTIKY
 • ZÁKLADY BASKETBALU
 • STOLNÍ TENIS
 • FLORBAL začátečníci
 • FLORBAL pokročilí
 • JUMPING A BODY STYLING
 • ZBRANĚ A STŘELBA