Vážení a milí rodiče, děti a účastníci kroužků,

od pondělí 13. 12. 2021 do 2. 1. 2022 neprobíhají kroužky při DDM Jednička. Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce a úspěšný start do nového roku 2022.

                                                                                                            Kolektiv DDM Jednička

Informace pro účastníky kroužků

Na základně nového mimořádného opatření si Vás dovolujeme informovat, že: 

a) Děti do 12 let se nemusí ničím prokazovat

b) Děti 12 – 18 let se musí prokazovat OTN , ale pouze v případě, že je ve skupině více jak 20 dětí.

Všechny kroužky při DDM Jednička nemají 20 a více dětí! Kroužky tedy probíhají bez omezení! 

Vážení rodiče,

prosíme Vás o úhradu kroužků na tento školní rok do 15. 11. 2021.

Číslo účtu: 194470229/0300

Variabilní symbol: kód kroužku

Zpráva pro příjemce: jméno účastníka a název kroužku.

Vážení rodiče,

o podzimních prázdninách (27. – 29. 10.) kroužky neprobíhají.

Budeme se na Vás těšit opět v pondělí 1. 11. 2021.

Vážení rodiče,

přihlašování na kroužky na školní rok 2021/2022 bude možné poslední týden v srpnu.

Vážení rodiče,

v souvislosti s 3. fází rozvolnění provozu ve školách a školských zařízeních si vás dovolujeme informovat, že počínaje pondělím 24. 5. 2021 začne DDM Jednička organizovat kroužky v běžném režimu, tedy v čase jak bylo avizováno na začátku školního roku.

Rezervační systém bude zastaven! Bližší informace obdržíte mailem.

Kroužky budou probíhat až do 18. 6. 2021

Do kroužku nemohou docházet děti, které v říjnu nebyly řádně přihlášeny.

Kroužky, s počtem dětí vyšším než 10, se musí prokazovat negativním testem nebo čestným prohlášením.

POZOR, DRUHÁ DŮLEŽITÁ ZPRÁVA PRO STÍNADELSKÉ PÁTRACÍ SKUPINY!

K VĚŽI SVATOJAKUBSKÉHO KOSTELA SE MŮŽETE VYDAT V PONDĚLÍ 31. 5. 2021. JE TO POSLEDNÍ MOŽNOST, KDY ZDE MŮŽETE NAJÍT TAJEMSTVÍ JANA TLESKAČE. HLEDEJTE POBLÍŽ VĚŽE V ČASE MEZI 21.20 A 21.50.

Šedý stín od Černé vody


POZOR, DŮLEŽITÁ ZPRÁVA PRO STÍNADELSKÉ PÁTRACÍ SKUPINY!

JIŽ POZÍTŘÍ, VE ČTVRTEK 27. 5. 2021, SE PRO VÁS OTEVŘE SVATYNĚ UCTÍVAČŮ GINGA, ALE POZOR, POUZE NA DOBU OD 21.40 DO 22. 15. VŠE DŮLEŽITÉ NAJDETE V PLÁNKU STÍNADEL.

Šedý stín od Černé vody

Plakát

Propozice

Stínadelský zápisník a Záznamní arch

Plánek Stínadel

Vážení rodiče,

v souvislosti s 1. fází rozvolnění provozu ve školách a školských zařízeních si vás dovolujeme informovat, že počínaje pondělím 12. 4. 2021 začne také DDM Jednička postupně nabízet individuální prezenční výuku a individuální konzultace. Bližší informace obdržíte mailem.

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI, ÚČASTNÍCÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

V současné době zůstává DDM Jednička pro zájmovou činnost do odvolání UZAVŘENA!

S ohledem na nejistou délku trvání školního roku 2020/2021 prosím ÚPLATU za kroužek zatím NEplaťte. Jakmile se činnost DDM Jednička obnoví, budeme Vás o dalším postupu informovat.

Vážení rodiče a účastníci zájmových kroužků,

oznamujeme tímto, že provoz DDM, středisek volného času a školních klubů bude stále omezený a to tak, že je zakázána osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s platností od 12. 10. 2020 do 20. 11. 2020. Žádné zájmové kroužky DDM Jednička tedy nebudou od 12. 10. probíhat v budově DDM ani v externích prostorech. O obnově činnosti kroužků vás budeme neprodleně informovat ihned, jakmile bude provoz činnosti povolen nařízením vlády či MŠMT.

Děkujeme za pochopení

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, účastníci zájmových kroužků,

jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní přítomnost účastníků v DDM a SVČ.

S ohledem na organizační a technické možnosti bude se souhlasem zřizovatele DDM Jednička otevřen od pondělí 18. 5. 2020. Provoz bude až do 26. 6. 2020 obnoven v nejvyšší možné míře a to s ohledem na stanovené hygienické podmínky, prostorové podmínky a personální zabezpečení (tedy: otevřeny budou pouze ty kroužky, jejichž vedoucí nebo osoby ve společné domácnosti nepatří do rizikové skupiny, ve kterých lze dodržet hygienické předpisy pro snížení rizik přenosu viru Covid-19, a které lze realizovat ve vhodných učebnách a dalších prostorách).

ZDE naleznete informace/podmínky pro možnou účast v zájmových kroužcích. Prosím, co nejpečlivěji si je prostudujte.

Zájem o opětovné zahájení docházky do zájmových kroužků, je nutné formou emailu (na: alena.huskova@ddmdvurkralove.cz) písemně oznámit (formulář ZDE) do DDM nejpozději do pondělí 11. 5. 2020. Dodatečný nástup účastníků do kroužků již nebude možný!!!

Účastníci, kteří budou mít zájem o účast v kroužcích, musí současně s nástupem na první hodinu odevzdat Čestné prohlášení (ke stažení ZDE), které již přinesou vytištěné a podepsané zákonným zástupcem/zletilým účastníkem. Bez tohoto prohlášení nebude účast umožněna! Navštěvuje-li účastník více kroužků, musí toto prohlášení odevzdat na každé první schůzce. Pokud to zhoršující se epidemiologická situace bude vyžadovat, bude čestné prohlášení nutno odevzdávat opakovaně, např. 1 x 14 dní)

Pozor! Vzhledem k tomu, že teprve po zjištění zájmu o účast budeme schopni stanovit podrobné podmínky chodu konkrétních kroužku, může ještě dojít k drobným úpravám (posun času začátku či konce kroužku, rozdělení do skupin z důvodu nutnosti zajistit rozestupy a podobně.) O těchto konkrétních změnách budou informováni všichni účastníci, kteří se přihlásí k účasti.

Změny v chodu činnosti kroužků, které jsou již nyní stanoveny, naleznete ZDE

Ať se rozhodnete jakkoli, zvažte všechny výhody, nevýhody a přiměřenost rizik účasti na zájmové činnosti.

Přestože na vrácení alikvotní částky úplaty za kroužky není právní nárok, rádi bychom projevili vstřícnost a nabízíme Vám vrácení peněz. Pokud se rozhodnete nežádat o vratku peněz za neuskutečněné hodiny, předem děkujeme za podporu. Nejen, že nedojde k tak velké administrativní zátěži a velkému množství bankovních transakcí, ale také snížíte finanční ztráty DDM, které vybrané peníze za ZÚ v průběhu školního roku z větší části zpět do kroužků již investovalo v nákladech. Ať se rozhodnete jakkoli, prosím, abyste nás do 31. 5. 2020 písemně informovali, zda budete či nebudete alikvotní část úplaty požadovat zpět (formulář k vyplnění ZDE).

Věříme, že se nám podaří úspěšně nastartovat zájmovou činnost i za mimořádných opatření, které s sebou události posledních měsíců přinesly. Děkujeme za spolupráci a vstřícnost. Přejeme pevné zdraví a mnoho sil.

Pedagogický tým DDM Jednička

 

POZOR NOVINKA! DDM Jednička se zapojuje do celostátního projektu Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR! Navštivte portál Volný čas v čase koronaviru, který obsahuje množství nápadů, návodů a lekcí z různých oborů a pro různé věkové kategorie.

DDM1 – Dům dětí a mládeže Jednička Vás vítá na svých stránkách.

Nabízíme vám širokou možnost využití volného času, rozvíjení talentu, získávání nových poznatků, vědomostí, dovedností, ale i kamarádů. Nabídka je určena nejen předškolákům a školákům, ale také studentům a dospělým. Během školního roku nabízíme řadu kroužků v oblasti hudby, výtvarné výchovy, přírodovědy, sportu a tance, techniky a dalších.

Na setkání se těší pracovníci DDM Jednička

TÁBORY

 • PRO MALÉ I VELKÉ
 • ZAJÍMAVÉ A NETRADIČNÍ CÍLE
 • ROZUMNÁ FYZICKÁ NÁROČNOST
 • CENOVÁ DOSTUPNOST

FOTOGALERIE

Již několik let využíváme fotogalerii od Google Picasa, je to velice rozsáhlá galerie fotografií ale hlavně památka na akce, co se u nás udály.

FACEBOOK

Všichni co k nám do DDM1 chodí mají svůj Facebook, proto tam nemůžeme chybět. Přidejte si naši stránku do oblíbených a dostávejte aktuální informace.

INSTAGRAM

Všichni co k nám do DDM1 chodí mají svůj Instagram, proto tam nemůžeme chybět. Sleduj co se u nás děje. 🙂

Aktuálně

Vyhledávání

V našem novém kalendáři najdete aktuální informace o akcích DDM1 probíhajících v tomto měsíci. Lze se ale i podívat na další měsíce v kalendáři (pomocí dvou šipek v horním pravém rohu), informace budeme postupně doplňovat. Šlo nám hlavně o přehledný systém, který nám i vám ulehčí práci.

Později bude možnost si i akci zde objednat a zaplatit buď v místě DDM1 nebo na náš účet. U akcích omezených počtem bude jasně viditelný počet ještě dostupných míst. Ovládání je podobné jako v eshopech na webu. Musíte vyplnit osobní formulář a odeslat objednávku. Zpětně vám přijde na váš email informace o objednané akci.

Kroužky pro školní rok 2020 a 2021

 • KUTÍLEK
 • MINIKUTÍLEK
 • DÍVČÍ KLUB
 • KOMIKS A VÝTVARNÉ ŘÁDĚNÍ
 • MLADÝ MODELÁŘ
 • (S) TVOŘITELÉ V AKCI
 • KLUB PALIČKOVÁNÍ
 • KUTÍLEK
 • MINIKUTÍLEK
 • DÍVČÍ KLUB
 • KERAMIKA I. – pro nejmenší
 • KERAMIKA II.
 • KERAMIKA III.
 • KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
 • MINIANGLIČTINKA
 • KURZ ANGLIČTINY – úplný začátečník
 • KURZ ANGLIČTINY – mírně pokročilí
 • ANGLIČTINA PRO 1. – 5. TŘÍDU
 • KURZ FRANCOUZŠTINY
 • POVÍDÁLEK
 • ŠKOLIČKA
 • MEDIÁLNÍ TVORBA
 • VESELÁ VAŘEČKA
 • DESKOVKY A XBOX
 • MALÁ PARÁDNICE
 • MALÝ ZBROJNOŠ
 • BELLA FAMA – dětská skupina historického šermu
 • ZOBCOVÁ FLÉTNIČKA – začátečníci
 • ZOBCOVÁ FLÉTNIČKA – pokročilí
 • HRA NA KLAVÍR – začátečníci
 • HRA NA KLAVÍR – pokročilí
 • KYTARA A
 • KYTARA B
 • KYTARA C
 • ANIMACE HROU
 • ELEKTROTECHNIKA PRO ZAČÁTEČNÍKY
 • ELEKTROTECHNIKA PRO POKROČILÉ
 • ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI
 • WEBDESIGN PRO ZAČÁTEČNÍKY
 • WEBDESIGN PRO POKROČILÉ
 • TVOŘIVÝM SVĚTEM FOTOGRAFIE
 • MODELOVÁNÍ A TISK V 3D
 • RC MODELÁŘI
 • RYBÁŘI začátečníci
 • RYBÁŘI pokročilí I.
 • RYBÁŘI pokročilí II.
 • PŘÍRODOVĚDNÝ A ZOOKROUŽEK
 • TCT
 • BABY DANCE I.
 • BABY DANCE II.
 • MAŽORETKY TWEETY
 • DISCO SHOW
 • STREET DANCE
 • ORIENTÁLNÍ TANCE
 • SPORTOVNÍ HRY PRO NEJMENŠÍ
 • ATLETICKÁ VŠESTRANNOST
 • KROUŽEK MALÝCH HASIČŮ
 • JÓGA PRO DĚTI
 • OUTDOOR AKTIVITY
 • CZ NERF KOMANDO
 • ZÁKLADY GYMNASTIKY
 • ZÁKLADY BASKETBALU
 • STOLNÍ TENIS
 • FLORBAL začátečníci
 • FLORBAL pokročilí
 • JUMPING A BODY STYLING
 • ZBRANĚ A STŘELBA