Tradiční soutěže pořádané DDM Jednička

Soutěže pořádá DDM Jednička v několika oborech. Nejpočetnější skupinou jsou soutěže pro mateřské a základní školy. Tradiční akcí s ekologickým zaměřením je Stříbrná Zeměkoule. Soutěž vznikla v roce 2007 u příležitosti oslav Dne Země. Literárně zaměřenou, s několikaletou tradicí, je celostátní soutěž Zlatá tužka, v níž každoročně soutěží v próze i poezii žáci a mládež základních i středních škol. Soutěž mladých amatérských filmařů pod názvem Juniorfilm se rovněž pyšní dlouholetou tradicí. Od roku 2011 se soutěž přesunula z prostor Jedničky do Kina Svět a na památku dvorského rodáka a výborného amatérského filmaře nese podtitul Memoriál Jiřího Beneše. Od roku 2012 je soutěž spojena i se zemským kolem celostátní soutěže Zlaté slunce. V tanečním oboru zaujímá již od roku 2005 své místo Dvorská Jednička. Ve dvoudenní přehlídce tanečních kolektivů a jednotlivců se soutěží od nejmenších dětí až po dospělé v nejrůznějších stylech a formách tanců.
Více informací o jednotlivých soutěžích získáte kliknutím na jejich název.

Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby (CSNFT) je vyvrcholením dění v oboru školních filmů v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa před veřejností v jednotlivých mediích. Do celostátního kola je možné se nominovat prostřednictvím účasti na zemském postupovém kole, které se koná ve Dvoře Králové a v Brně.

Soutěž určená mladým amatérským filmovým tvůrcům je nejdéle pořádanou akcí DDM Jednička. První ročník se konal roku 1994. U jeho zrodu stál vynikající královédvorský amatérský filmař Jiří Beneš a ředitelka DDM Viera Karolová. Juniorfilm je mezi podobnými republikovými kláními mladých filmařů svým způsobem jedinečný, a to zejména svým širokým věkovým spektrem. Tato soutěžní přehlídka byla až do roku 2010 pořádána v prostorách Domu dětí a mládeže Jednička. Od roku 2011 se soutěž koná v kině Svět a její název byl rozšířen o přívlastek Memoriál Jiřího Beneše.

Celostátní nepostupová taneční soutěž jednotlivců, kolektivů a dvojic. První ročník Dvorské Jedničky se uskutečnil v dubnu roku 2005. Místem konání se stalo a doposud zůstává kulturní zařízení Hankův dům. Soutěž se s každým ročníkem vyvíjí a tanečních účastníků přibývá. Od roku 2010  je Dvorská Jednička akci dvoudenní. Soutěží se v několika věkových kategoriích a formách tance. Výkony tanečních kolektivů a jednotlivců hodnotí vždy vícečlenná odborná porota. Soutěž se každoročně koná v první polovině dubna.

celostátní literární soutěže pro děti a mládež pořádá DDM Jednička ve spolupráci s časopisem Krkonoše + Jizerské hory.

krajské předkolo celorepublikové přehlídky talentovaných dětí a mládeže

Soutěž je určena je pro třídní kolektivy z mateřských škol, základních a středních škol. Jejím cílem je motivovat nejen děti, ale i dospělé ke třídění odpadu, v našem případě použitých hliníkových obalů. Například obalů od čokolád a jiných cukrovinek, od sýrů,  různých tuků a jiných potravinářských výrobků, obalů od paštik a nápojů aj.

Turnaj Špuntů je přímým pokračováním tradice turnajů, které pro své žáky začal počátkem sedmdesátých let minulého století pořádat legendární učitel šachu, Jaroslav Suchoradský, v Kopidlně.  Původně to byl turnaj pouze pro žáky místní školy, kterých chodilo do kroužku šachu třicet i více, postupně se stal známým téměř po celé republice.