Patronát nad soutěží převzal herec, producent a scénárista Tomáš Magnusek

Juniorfilm1Soutěž určená mladým amatérským filmovým tvůrcům je nejdéle pořádanou akcí DDM Jednička. První ročník se konal roku 1994. U jeho zrodu stál vynikající královédvorský amatérský filmař Jiří Beneš a ředitelka DDM Viera Karolová. Juniorfilm je mezi podobnými republikovými kláními mladých filmařů svým způsobem jedinečný, a to zejména svým širokým věkovým spektrem. juniorfilm2Zúčastnit se totiž mohou autoři mladší jedenácti let, ale také dvaadvacetiletí. K dalším specifikům patří nezávislé hodnocení dvou porot – odborné a dětské. Úspěšní autoři tak mohou získat více cen, včetně několika zvláštních. K nim patří také Cena Jiřího Beneše za nejhumornější snímek. Typickou trofejí, která provází soutěž od jejího prvního ročníku, je keramický svitek filmu. Juniorfilm je akcí mezinárodní díky dlouholeté úspěšné účasti slovenských amatérských filmařů.
Tato soutěžní přehlídka byla až do roku 2010 pořádána v prostorách Domu dětí a mládeže Jednička. Od roku 2011, kdy byla navázána spolupráce s MKZ Hankův dům, se soutěž koná v kině Svět a její název byl rozšířen o přívlastek Memoriál Jiřího Beneše. Stalo se tak na počest spoluzakladatele, spolupracovníka a neúnavného propagátora akce, Mgr. Jiřího Beneše, amatérského filmového tvůrce, který své město po řadu let skvěle reprezentoval na domácích kolbištích i v zahraničí.

pdf maleZ historie Juniorfilmu pdf maleCena J. Beneše

Juniorfilm hlásí STOP STAV

Vážení a milí filmaři,

neskutečně nás těší obrovský zájem o naši soutěž, do dnešního dne dorazilo bezmála 90 filmů, což lze považovat za jedno z rekordních čísel v historii Juniorfilmu.  Na druhou stranu to však přináší také informaci, že byla naplněna kapacita plánované délky projekčních bloků, dokonce jsme rozhodli o navýšení počtu bloků z pěti na šest! Došlé filmy stále ještě prochází „prochází okem“ předvýběrové komise, může se tedy stát, že některý z filmů do soutěže zařazen nebude a uvolní se tak prostor pro přijetí filmu jiného. Pokud tedy máte zájem ještě film přihlásit, můžete tak učinit, avšak v tuto chvíli nelze potvrdit jeho přijetí do soutěže!

Děkujeme a všem filmařům přeji inspirativní jaro.

S pozdravem

Mgr. Iveta Hanušová, ředitelka soutěže

 

2023

5. – 6. 5.

Výsledková listina

pdf male

Foto galerie

picasa male

2022

6. – 7. 5.

2021

21. -22. 5.
(náhradní termín 15. – 16. 10.)

2020

20. – 21. 3.

Foto galerie

picasa male

2019

22. – 23. 3.

2018

23. – 24. 3.

2017

24. – 25. 3.

2016

11. a 12. 3.

Přihláška

pdf male

Výsledková listina

pdf male

Foto galerie

picasa male

Jaký bude 22. ročník?

pdf male

2015

20. a 21. 3.

Propozice

pdf male

Přihláška

pdf male

Výsledková listina

pdf male

Foto galerie

picasa male

Jaký bude 21. ročník?

pdf male

2014

14. a 15. 3.

Propozice

pdf male

Přihláška

pdf male

Výsledková listina

pdf male

Foto galerie

picasa male

Jaký bude 20. ročník?

pdf male