krkonose_dvur_zlata_tuzka09_denik-605

ZLATÁ TUŽKA 2023

Mladí literární tvůrci,

Dům dětí a mládeže Jednička Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s Redakcí časopisu Krkonoše + Jizerské hory vyhlašují v pořadí již 29. ročník celostátní literární soutěže ZLATÁ TUŽKA. Toto pisatelské klání tradičně podporuje Ministerstvo kultury ČR. Těšíme se, že tomu tak třeba bude i v letošním roce.

Jak bývá zvykem, ponechali jsme vám na výběr ze dvou tradičních témat a přidali jedno nové. Doufáme, že osloví ty z vás, kteří mají rádi přírodu a třeba v ní něco zajímavého zažili. Vyberte si:

 1. Veršování (vlastní básnička bez tematického omezení)
 2. Příběh (vlastní zážitek nebo vymyšlený příběh bez tematického a žánrového omezení)
 3. Toho vlka (rysa, medvěda, datla, vydru…) bych tu nečekal – nečekané setkání s divokými zvířaty nejen v Krkonoších – podělte se s námi o vaše zážitky z přírody!

Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci – děti a mládež ve třech věkových kategoriích:

 • A / 10 – 12 let
 • B / 13 – 15 let
 • C/ 16 – 20 let

 Zde jsou důležité pokyny pro vás: Každá práce musí mít na první stránce v pravém rohu nahoře čitelnou popisku obsahující: celé jméno autora, název příspěvku, téma, věkovou kategorii, bydliště autora, mailovou adresu a kontaktní telefonní číslo (u kategorií A a B telefon rodičů), u prací zaslaných školou též název, adresu školy + e-mail.

Jeden autor může zaslat do soutěže max. 2 práce, na jedno téma vždy jen 1 práci! Pokud patří práce k odlišným tématům, musí být vždy na zvláštním papíře s vlastní popiskou. Pozor! Délka jednoho příspěvku smí být max. 3 stránky formátu A 4 při velikosti písma 12 a okrajích 1,5 cm. Příspěvky mohou být psány ručně, ale čitelně! Pokud budete své práce posílat elektronicky, tak pouze ve Wordu (= s koncovkou doc. nebo docx.) Zaslané práce autorům nevracíme.

Do soutěže přijímáme jen jednotlivé práce dle výše uvedených pravidel, ne sborníky prací, almanachy, … Práce s neúplnými či nejasnými popiskami, neodpovídající zadaným kategoriím a tématům, špatně zařazené nebo překračující maximální danou délku ze soutěže vyřadíme!!!

Prosím, buďte poctiví při zpracování vašich prací a vyplňte vše potřebné! Každoročně nás zdržují někteří ledabylí účastníci, kteří neuvedou kategorii (chceme pouze kategorii, tedy uvést A, B nebo C!). Další posílají více prací na jedno téma a my se pak musíme dotazovat, které máme vyřadit. Propozice mluví jasně: Chceme od vás 1 básničku, 1 příběh atd. = klidně se zúčastněte se svými pracemi ve dvou či všech třech tématech, ale pouze 1 prací v každém z nich. Každá práce musí být napsána zvlášť a musí mít svou hlavičku s údaji.

Pokud jde o stále ještě povolené psaní rukou u menších dětí, nebráníme se mu, ale požadujeme, aby byla práce dobře čitelná. Od malých dětí dostáváme i práce doplněné ilustracemi. Nejsou na překážku, ale jakýkoli obrázek nemá vliv na hodnocení práce. Velkým nešvarem, který nám přidělává práci a stojí nás zbytečný čas při úpravách, je zbytečné roztahování textu. Prosím, používejte klasické písmo a mezery, vyhněte se velkým barevným nadpisům prací atd. Hlavička (= souhrn základních údajů o vás + kontakty) má být vpravo nahoře nedaleko nad vlastním textem práce. Nepište hlavičku na zvláštní papír!!! Pro nás je pak práce navíc, když musíme vaše texty zmenšovat (písmo), aby byly na co nejméně listech – pro úsporu papíru, který tiskneme, i pro jednodušší práci s textem. S pracemi, které by přesahovaly uvedený délkový limit, se prakticky nesetkáváme. Spíše se objevují „minidílka“, s kterými si autoři nedali moc práce a tak se je snaží „prodloužit“ velkým písmem a mezerami, příp. obrázkem. Zbytečně. Při hodnocení jim to nepomůže. A ještě jedna poznámka na závěr: U nejmladší kategorie si rádi přečteme opravdu dětské práce. Pomoc a rada dětem při psaní není samozřejmě na závadu, ale nesnažte se, prosím, dětské práce „dospělácky upravovat a předělávat“. Bývá to dost čitelné a nebudí u poroty důvěru, což se může negativně projevit i při hodnocení. Chceme dětské práce = dětské vidění světa, nápady i s jejich nedokonalostmi.

Soutěžní práce se všemi náležitostmi přijímáme na adrese:

Bc.Vladimír Jiřička, DDM Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, e-mailem vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz Obálku (e-mail) označte heslem „Zlatá tužka“. Uzávěrka soutěže je 12. 1. 2024. Slavnostní vyhodnocení proběhne ve Dvoře Králové nad Labem 15. 5. 2024.

Těšíme se na vaše zajímavé práce!

Bc. Vladimír Jiřička

Propozice Tužka 2023

KDE SE VZALA A PROČ TU JE?

Literární soutěž Zlatá tužka se zrodila roku 1995 jako regionální akce určená školním dětem z Královédvorska. Po neúspěšném pokusu o fotosoutěž jsem zkusil vyhlásit soutěž literární. Po pravdě řečeno, ve velký úspěch jsem nedoufal. O to větší bylo mé překvapení – 68 prací od 60 mladých autorů z osmi škol! Prvními vítězkami se staly Michaela Zimná a Lenka Bláhová, žákyně místních ZŠ 5. května a Komenského. Úspěch soutěže rozhodl o jejím dalším pokračování.

Počínaje II. ročníkem byla jako spolupořadatel přizvána Redakce časopisu Krkonoše + Jizerské hory. Její pracovníci se významnou měrou podílejí na hodnocení soutěže. Na stránkách měsíčníku jsou každoročně zveřejňovány propozice Zlaté tužky i její výsledky, případně ukázky z oceněných prací.

Určitým zlomem se stal ročník IV., vyhlášený na podzim 1998. Rekordních 157 autorů 198 prací jasně svědčilo o tom, že má soutěž budoucnost. Druhým důležitým faktem bylo její rozšíření na celé Trutnovsko. Mezi adresami pisatelů se poprvé objevily Radvanice, Bernartice, Svoboda nad Úpou, Hostinné, Vrchlabí a Špindlerův Mlýn.
Během prvních let se postupně měnila témata, posléze jsme dvě nejúspěšnější – Veršování a Příběh, nechali jako pravidelná. K nim doplňujeme každoročně jedno či dvě další.

Od VIII. ročníku se Zlatá tužka rozšířila na celý rozsáhlý region severních a východních Čech. Hodnotili jsme práce zaslané z Liberce, Jičína, Nového Bydžova, Broumova, Heřmanova Městce, Rychnova nad Kněžnou… A autorů z dalších regionů stále přibývalo. Tomu napomohlo zasílání propozic na nově získané mailové adresy domů dětí, škol a dalších institucí. Výsledek se záhy dostavil. Počínaje IX. ročníkem se Zlatá tužka stala soutěží republikovou – do našeho adresáře přibyla Blatná, Město Touškov, Cvikov, Strakonice… Počet účastníků překonal dvě stovky, počet jejich prací dosáhl téměř 250. I tato čísla se brzy stala minulostí. Tužka roku 2006 se chlubila 321 prací od 266 mladých pisatelů. Tento počet je dodnes rekordní. Novinkou jmenovaného ročníku se stala věková kategorie 16 – 20 let, která celé soutěži přinesla oživení v podobě velmi pěkných příspěvků.

Cílem Zlaté tužky je objevit nové mladé literární talenty, umožnit jim vzájemné srovnání. Věříme, že úspěch v soutěži autory povzbudí k další tvorbě, která obohatí je samotné i jejich okolí. Několik úspěšných pisatelek už má za sebou své literární prvotiny – dívčí román a sbírky básní. Věříme, že k nim brzy přidají další. Dobré literatury není nikdy dost.

Vladimír Jiřička

 

Výsledky Zlaté tužky 2018

XXIII. ročník celostátní literární soutěže ZLATÁ TUŽKA zná své vítěze. Byl to ročník úspěšný. Nižší počet prací (celkem 63) nahradila jejich velmi dobrá kvalita – 22 oceněných příspěvků mluví za vše. U mnoha literárních dílek porota ocenila vtip, fantazii, dobrou práci s jazykem i vyprávěcí schopnosti.

Nyní již k výsledkům. Mezi oceněnými se objevilo několik úspěšných autorů posledních let, ale i zcela nová jména. Zde jsou letošní vítězové:

 

kategorie A/

Veršování

 1. místo neuděleno
 2. místo Martin Šubrt             Vichr                          Chvaleč                    ZŠ V Domcích Trutnov
 3. místo Viola Kubů             Smůla a pak štěstí Slavětín, Radvanice ZŠ V Domcích, Trutnov

Čest.uznání   Karolína Holubová  Zesnulé babičce   Vilantice                   ZŠ a MŠ Dubenec

Příběh

 1. místo Ester Vorochtová       Zrození                     Petříkovice              ZŠ V Domcích Trutnov
 2. místo Adam Bretšnajder Dopis z láhve           Rakovník                  Gymnázium Z. Wintra,

Rakovník

Kategorie B/

Veršování

 1. místo neuděleno
 2. místo Aneta Lombartová Já                               Chvaleč                     ZŠ V Domcích Trutnov
 3. místo neuděleno

Čest.uznání   Miriam Stroffová  Pod hvězdnou        Sulice

oblohou

Příběh

 1. místo Antonín Schmied Výlet do Londýna  Trutnov                    Gymnázium Trutnov

aneb důchodkyně v akci

 1. místo Věra Polášková Tvůj táta je sexy     Chrastava
 2. místo Jan Červenka             Překvapení v kukuřici                               ZŠ E. Beneše, Písek

Čest.uznání   Petra Křivánková Srdce jako z kamene  Zábřezí-Řečice  ZŠ 5. května DvůrKrálové

Kristýna Sychrová Láska                         Vítězná-Kocléřov

 

Krkonoše

 1. místo Věra Polášková Země zaslíbená       Chrastava
 2. a 3. místo neuděleno

Čest. Uznání  Barbora Kulhová  Vzpomínka na vrcholy   Praha 3

 

 

 

 

 

Kategorie C/

 

Veršování

 

 1. místo Markéta Plešková Přání                          Praha 4 – Braník

Eliška Kohlíčková         Úmrtí potulného    Příbram

prodejce náplastí

 1. místo Tereza Dundálková Zimní noc                 Krnov

Čest. uznání   Denisa Korotvičková   Práce ptáků    Trutnov

Příběh

 

 1. místo Eliška Kohlíčková Čas (si) hrát             Příbram
 2. místo neuděleno
 3. místo Markéta Plešková Pravidla bezpečnosti   Praha 4 – Braník

Čest. uznání   Adéla Havlová      Duše, ve které        Trutnov

je moře

Tomáš Vaňata      Hodina duchů         Příbram

Srdečně gratuluji oceněným autorkám a autorům. Věřím, že úspěch v soutěži vás povzbudí k další literární činnosti a ostatní zúčastněné neodradí. Hodně čtěte, hodně pište a posílejte nám své práce. Co nevyšlo letos, může vyjít příště. I vám všem samozřejmě patří naše poděkování za zaslané práce, stejně tak všem pedagogům, kteří vás vedou k literární práci a kteří se také postarali o včasné doručení příspěvků do soutěže.

Slavnostní vyhodnocení Zlaté tužky se koná ve Dvoře Králové nad Labem ve středu 16. května 2018 od 10.00.

Těšíme se na setkání s vámi!

Za porotu soutěže Zlatá tužka Bc. Vladimír Jiřička

Výsledková listina celostátní literární soutěže

Zlatá tužka

Milé autorky, milí autoři,

máme tu pro vás výsledky již XXII. ročníku celostátní literární soutěže Zlatá tužka. Letošní klání mladých autorů nás potěšilo vyšším počtem zaslaných prací a přílivem nových autorů z mnoha míst České republiky, kteří se svými pracemi hned dokázali prosadit mezi nejlepší. To ostatně zjistíte při pohledu do výsledků, kde se objevují mladí pisatelé od Litoměřic až po Vsetínsko, od Chrastavy, přes Prahu až po Chlum u Třeboně.

Letos si porota opravdu početla, vždyť k nám dorazilo celkem 181 prací z pera 164 autorů. Tucet soutěžních příspěvků jsme vyřadili pro nedodržení propozic. Většinou bylo důvodem překročení maximální povolené délky práce nebo zaslání více prací na jedno téma. Dvakrát autoři zaměnili příběh za úvahu. Nejvíce pisatelů, celkem 76, se i tentokrát utkalo v kategorii B/ 13 – 15 let. Poslali nám 80 prací. Potěšil nás nárůst počtu příspěvků v nejstarší kategorii C/ 16 – 20 let. Hodnotili jsme jich 38.

Jak už se zmiňuji v úvodu, mezi letošní oceněné autory se velmi výrazně prosadili literární nováčci soutěže, kteří si odnesou více než polovinu cen. Vavříny ale sklidily i „léty prověřené“ literární líhně z Rakovníka, Písku a Trutnova. Je ale zajímavé, že z posledních dvou ročníků Zlaté tužky najdete mezi „medailisty“ jedno jediné jméno. Tím je Denisa Korotvičková z Trutnova (mezi oceněnými potřetí). Jinak tu figurují samé nové tváře. Snad to můžeme brát i jako dobré znamení, že je o soutěž stále zájem, který bude trvat také v příštích letech. Teď už ale k výsledkům:

Kategorie A/ 10 – 12 let

Veršování

 1. Nikola Zárubová Sloh   Písek                         ZŠ E. Beneše Písek
 2. Natálie Jirsáková Sám, nepochopen      Dvůr Králové           ZŠ Schulzovy sady D. Králové
 3. Adéla Lokvencová Přání   Nová Paka               ZŠ Husitská N. Paka

Čestné uznání:

Veronika Slováčková           Kohoutek                     Růžďka                     ZŠ Růžďka, okr. Vsetín

Příběh

 1. Jan Červenka Hvězdář   Písek                         ZŠ E. Beneše Písek

Čestné uznání:

Adam Skořepa                      Toulavý král                Trutnov                    ZŠ V Domcích Trutnov

Zdeněk Kratochvíl                Babiččin Tulák            Trutnov                    ZŠ V Domcích Trutnov

Martin Kamitz                      Loupežník fikus          Radeč, Úpice           ZŠ V Domcích Trutnov

Kategorie B/ 13 – 15 let

Veršování

 1. Věra Polášková Co bude po smrti?   Chrastava
 2. Matyáš Garnol Slova   Vašírov, Lány           Gymnázium Z. Wintra Rakovník
 3. Aneta Lombartová Až mě budeš chtít   Chvaleč                    ZŠ V Domcích Trutnov

někdy soudit…

Příběh

 1. Antonín Schmied Dobrodružství             Trutnov

bílého pavouka

 1. Věra Polášková Cesta k úspěchu   Chrastava
 2. Denisa Buřičová Crosswordské lesy   Praha 10                  ZŠ U Roháčových kasáren

Praha 10 Vršovice

Čestné uznání

Elena Mladenová                 Příběh stromu            Praha 10                  ZŠ U Roháčových kasáren

Praha 10 Vršovice

Mayuri Vaculíková               On se asi zbláznil        Dolní Ostrovec

Kategorie C

 

Veršování

 

 1. Eliška Kohlíčková Kapesní holky             Příbram
 2. Filip Horák Zahrada ponořená     Lišany                       Gymnázium Z. Wintra Rakovník

do ticha

 1. Jaroslav Balcar Prokletí básníků   Chlum u Třeboně

Jakub Bechyně                  Maminčina                  Nové Strašecí          Gymnázium Z. Wintra Rakovník

šperkovnice

Čestné uznání

Vojtěch Pátek                       Vltava                          Lašovice, Pavlíkov Gymnázium Z. Wintra Rakovník

 

Příběh

 

 1. Tereza Jobová Najednou (ne)bylo   Litoměřice

všechno jinak

 1. Denisa Korotvičková Genius loci   Trutnov
 2. Tereza Dobšovičová Misantropové   Brno

Čestné uznání

Tereza Vlčková                     Bolestná touha           Příbram

Gratulujeme úspěšným autorkám a autorům. Za zaslané práce děkujeme všem pisatelům, kteří nám své práce poslali. Věříme, že je letošní neúspěch neodradí od další účasti ve Zlaté tužce. Pište pro radost svou i druhých, čtěte a hledejte inspiraci všude kolem sebe. Hranice úspěchu a neúspěchu je někdy opravdu tenká. Mnozí z vás mohou být třeba už příště mezi oceněnými. Někdy stačí málo. Těšíme se na setkání s vámi na Slavnostním vyhodnocení 10. května 2017 ve Dvoře Králové nad Labem.

Naše poděkování patří i všem pedagogům, kteří své žáky se soutěží seznámili a zařídili výběr a odeslání prací nebo je přímo vedou k literární činnosti.

Hodně inspirace, zajímavých nápadů, radosti ze psaní a krásné jarní dny!

Bc. Vladimír Jiřička

Výsledky 21. ročníku celostátní literární soutěže ZLATÁ TUŽKA
Vážení přátele, konečně tu pro vás máme dlouho očekávané výsledky naší soutěže. Letošní ročník byl o něco hojnější než předešlý, pokud jde o množství zaslaných prací. Vybírali jsme ze 156 prací 148 autorů. 6 příspěvků jsme ze soutěže vyřadili pro nesplnění některých kritérií daných propozicemi.
Letos jsme zařadili dvě nová témata – Jak jsem viděl hory a Příběh z doby Karlovy. Pokud jde o téma „horské“, příliš jsme neuspěli. Prací přišlo málo a ještě byla jejich kvalita velmi slabá. O něco lépe jsme dopadli v druhém případě, kdy jsme chtěli, i tímto způsobem, připomenout letošní kulaté výročí panovníka evropského významu. Tady už bylo co hodnotit. Minimálně jedna z prací snese velmi vysoká kritéria.
Největší účast jsme zaznamenali v prostřední věkové kategorii (autoři 13 – 15 let), kde jsme posuzovali 92 prací. Zde jsme také ocenili nejvíce pisatelů. Naopak nás trochu mrzí letošní slabá účast věkové kategorie 16 – 20 let. Hned ale musím dodat, že to nebylo na úkor kvality. Zejména oceněné příběhy mají vysokou úroveň.
Některé práce svým pesimismem, řešením otázky života a smrti či dokonce příběh spojený s brutálním činem nás vedou k zamyšlení, čím a proč se ve svých myšlenkách zaobírají dnešní mladí lidé a jak na ně působí média. Jejich vliv je zřejmý.
Pozitivní ale je, že se stále najde dost mladých autorů a autorek, kteří chtějí a dovedou psát, a tak udržují naši už docela letitou soutěž při životě. Někteří mají neotřelý smysl pro humor i zajímavé nápady, fantazii a představivost, která nám možná někdy trochu nedochází, ale baví nás. To je dobrá zpráva pro naši soutěž i pro nás pro všechny. Máme radost i z nových autorů. Mnozí se už při své premiéře v soutěži prosadili.
A nyní už k výsledkům. Tentokrát jsme ocenili 30 prací:
kategorie A/ autoři ve věku 10 – 12 let:
1/ Veršování
1. Michal Zajíček Ve škole Roztoky u Křivoklátu Gymnázium Z. Wintra Rakovník
2. Lukáš Malý Sněhuláci Bílá Třemešná ZŠ a MŠ Bílá Třemešná
3. Tomáš Kalina Nemoc Dolní Hořice ZŠ Chýnov
Matěj Soukup Leden Gymnázium Z. Wintra Rakovník
2/ Příběh
1. Anna Kubíková Nevyzpytatelná Afrika ZŠ Strž Dvůr Králové n/L
2. Lada Hromádková O Sladkém království ZŠ E. Beneše Písek
3. Andrea Langerová Liščátko Uhlíček Dvůr Králové n/L ZŠ Podharť Dvůr Králové n/L
Čestné uznání:
Veronika Lingánová O Klárce a Tulíkovi ZŠ E. Beneše Písek
Jan Žofka Kočka Lucka ZŠ E. Beneše Písek
Lukáš Karolyi O království, kde ZŠ E. Beneše Písek
se nesmělo chodit
3/ Jak jsem viděl hory – bez ocenění
4/ Příběh z doby Karlovy
1. Emma Šťovíčková Příběh Blanky z Valois Příšovice
kategorie B/ autoři ve věku 13 – 15 let
1/ Veršování
1. Michaela Pluhařová Svoboda Lišany Gymnázium Z. Wintra Rakovník
2. Kateřina Markvartová Kolonoskopie ZŠ Chýnov
Kamila Doubková
3. Valerie Matějčíková Týden Nová Paka
Čestné uznání:
Anna Benešová Čeština Hostomice nad Bílinou
2/ Příběh
1. Johana Seidlová Židle ZŠ E. Beneše Písek
2. Michaela Stiburková bez názvu Trutnov ZŠ V Domcích Trutnov
Čestné uznání:
Eliška Cermanová Vodnická pohádka Třebihošť
Denisa Korotvičková Dítě Štěstěny Trutnov
Eliška Lenochová Mojmír Kolešovice Gymnázium Z. Wintra Rakovník

3/ Jak jsem viděl hory – bez ocenění
4/ Příběh z doby Karlovy
1. Tereza Janská Karel 700+ Dvůr Králové n/L ZŠ 5. Května D. Králové n/L
Čestné uznání:
Nikola Müllerová Úplňkový sen Nová Paka ZŠ Husitská Nová Paka
Václav Barták povídka z doby Karla IV.
kategorie C/ autoři ve věku 16 – 20 let
1/ Veršování
1. Valentýna Koutníková Smysl života Rakovník Gymnázium Z. Wintra Rakovník
2. místo neuděleno
3. Veronika Holečková bez názvu Rakovník Gymnázium Z. Wintra Rakovník
Čestné uznání:
Eva Voňková Protiklady Vilantice, Dvůr Králové n/L
2/ Příběh
1. Veronika Holečková Dan Gymnázium Z. Wintra Rakovník
2. Kateřina Jánová Pan učitel Trutnov
3. Michaela Machová Možnost volby Jalubí
Téma 3/ a 4/ bez prací
Děkujeme všem učitelům a vedením škol za odeslání prací, mnohým i za podporu dětí v literární činnosti. Na výsledcích je to znát. Naše gratulace patří oceněným autorům a dík všem zúčastněným! Případným neúspěchem se nedejte odradit a pište dál! Úspěšné pisatele budeme informovat o termínu Slavnostního vyhodnocení Zlaté tužky, které se bude konat ve Dvoře Králové nad Labem.
Bc. Vladimír Jiřička

Další ročník tradičního literárního klání zná své vítěze. V letošní soutěži se utkalo 100 autorů, kteří nám zaslali celkem 110 prací. Účast tedy byla o trochu vyšší než v minulém roce. Škoda, že nám v posledních letech klesá účast v kategorii C/ autoři 16 – 20 let, která byla dříve „výkladní skříní soutěže“ a příspěvky studentů měly v mnoha případech skvělou úroveň. Prim letos hrála kategorie B/ autoři 13 – 15 let. Nejen, že se jí zúčastnil nejvyšší počet mladých pisatelů, ale udělili jsme v ní také nejvíce cen. Tahle dvě čísla nebývají v soutěži vždy v přímé úměře. Nejvíce ocenění – šest, si z letošní soutěže odnesli studenti Gymnázia Z. Wintra z Rakovníka, školy, která sklízí ve Zlaté tužce vavříny již řadu let. Pokud jde o konkrétní autory, kteří letos uspěli, musím jmenovat Kateřinu Jánovou z Trutnova. Katka se může chlubit umístěním na pomyslných stupních vítězů již třetím rokem. Velmi mě těší, že se letos prosadilo hodně nových pisatelů. To je i naděje pro příští ročníky Zlaté tužky. Radost mám ale samozřejmě ze všech prací. V dnešním přetechnizovaném světě je malým zázrakem, že se najde tolik lidí, kteří dokážou literárně tvořit. Všem, kteří jsou schopni něco smysluplného svěřit listu papíru, držím palce. Pište dál a nedejte se odradit případným neúspěchem. Pište nejen do soutěží, ale i pro pobavení své a svých kamarádů. Také není zanedbatelné, jak tím rozvíjíte svou fantazii, obohacujete slovní zásobu, zlepšujete své vyjadřování. To se vám v životě určitě neztratí! Ale teď už k výsledkům. Kdo letos svou prací oslovil nejvíce porotu?

KATEGORIE A

téma Veršování

1. místo Vilém Gutvald Přímo vzhůru Roztoky, Křivoklát Gymnázium Z. Wintra Rakovník
2. místo neuděleno
3. místo neuděleno

čestné uznání Julie Hrušková Ježíšek Roztoky, Křivoklát Gymnázium Z. Wintra Rakovník
téma Příběh

1. místo Johana Seidlová Barevné dny ZŠ E. Beneše Písek
2. místo neuděleno
3. místo neuděleno

čestné uznání Pavla Nevyhoštěná V kostce Liberec
Jana Sokolová Dvířka Jane Austenové Liberec

KATEGORIE B

téma Veršování

1. místo – 3. místo neuděleno

čestné uznání Radka Šrolová Řeka Trutnov ZŠ V Domcích Trutnov
Tadeáš Mašek Kapr jménem Lužná Gymnázium Z. Wintra Rakovník Jura
téma Příběh
1. místo Kateřina Jánová Bezejmenná skeč Trutnov
2. místo Adéla Havlová Podoby vzdoru Trutnov
3. místo Denisa Korotvičková Zásah, potopená Trutnov ZŠ Mládežnická Trutnov
čestné uznání Matěj Hašek Noc v muzeu ZŠ E. Beneše Písek
Katrin Dolanová O malé kukačce Brusince ZŠ V Domcích Trutnov
Gabrielová, Kotek, Co ukrývá starý strom ZŠ V Domcích Trutnov
Křapková, Heinzelová

KATEGORIE C

téma Veršování

1. místo neuděleno
2. místo Veronika Holečková Puškinovské variace Rakovník Gymnázium Z. Wintra Rakovník

čestné uznání Michala Kropáčková Snový drakobijec Veselá
Aleš Slapnička Svět se zbláznil Kolešovice Gymnázium Z. Wintra Rakovník
téma Příběh

1. místo neuděleno
2. místo Michala Kropáčková Co tě nezabije… Veselá
3. místo Eva Hůlová bez názvu Rakovník Gymnázium Z. Wintra Rakovník

Všem úspěšným autorům srdečně gratulujeme. Budeme rádi, když naší soutěži zůstanou nakloněni i v příštích letech. To platí i pro všechny ostatní účastníky. Zároveň děkuji pedagogům a ostatním lidem, kteří propagovali Zlatou tužku, podporovali mladé pisatele v jejich činnosti a zajistili odeslání prací. Všem přeji příjemné strávení léta, žákům a studentům hezké prázdniny!

Letošní Zlaté tužky se zúčastnilo 94 mladých autorů, kteří do soutěže zaslali cekem 104 prací. Početně jde, bohužel, o jeden z „nejchudších“ ročníků.  Pro nedodržení propozic bylo 5 prací vyřazeno. Většinou se jednalo o zaslání 2 prací na jedno téma, v jednom případě autorka podstatně přesáhla povolenou délku příběhu. Při hodnocení se zatím nepodařilo objevit žádný plagiát. Doufejme, že to tak zůstane. Neradi bychom opět řešili básničky opsané od Sládka, Žáčka či Nohavici.

Největší účast jsme stejně jako loni zaznamenali v kategorii B/ 13 – 15 let – obdrželi jsme 50 prací od 44 pisatelů. Zásluhu na tom má zejména téma Příběh, kde hodnotíme celkem 33 prací. Trochu nám v poslední době stagnuje nejstarší kategorie C/ 16 – 20 let. Stav je ale přece jen o něco lepší než loni. Na verdikt poroty čeká 19 prací.

Pro zajímavost obvykle uvádíme poměr pisatelů a pisatelek. Ten v podstatě zůstává po několik let přibližně stejný. Podíl chlapců je témě třetinový, konkrétně letos je to 34 %. Dívky jsou tedy stále těmi pilnějšími. Z pohledu jednotlivých věkových kategorií a témat je ale zajímavé, že mezi nejmladšími autory na téma Veršování byl stav zcela vyrovnaný – 8 příspěvků od dívek, stejný počet od chlapců.

Pokud jde o „adresu“ soutěžících, tak se nám stabilizovala skupina několika aktivních škol, které nám posílají spoustu soutěžních prací a jejich žáci zpravidla patří mezi oceněné. Máme-li vybrat ty nejúspěšnější, tak tím „největším kalibrem“ je v posledních letech zejména ZŠ V Domcích Trutnov. Tato škola stabilně zasílá do Zlaté tužky velké množství prací a v poslední době pravidelně odváží největší  počet ocenění. V letošním ročníku má trutnovská škola opět ve hře mnoho prací. Počtem příspěvků jí zdatně sekunduje Gymnázium Z.Wintra z Rakovníku. Tahle střední škola před pár lety posílala do soutěže skvělé, možná úplně nejlepší, básničky v historii celé Tužky. Uvidíme, jak se jí bude dařit letos. K tradičním úspěšným účastníkům patří také ZŠ E.Beneše Písek. I na její práce jsme zvědavi. Úplně poprvé se letos velkým počtem prací prezentuje ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou. Obvykle tu zmiňujeme také autora „z největší dálky“. Tentokrát jsme nezaznamenali žádného opravdu vzdáleného autora  – třeba z východní Moravy, a tak těmi zeměpisně nejvzdálenějšími jsou žáci výše zmíněné písecké školy.

KATEGORIE A
téma Veršování
1. místo           Kristýna Susekárová  Déšť                                                   Gymnázium Z.Wintra Rakovník

2. místo           neuděleno

3. místo           Vojtěch Jaroš              Karlovy Vary                                                             – „ –

čestné uznání  Markéta Pecnová        Vločka                                    Dvůr Králové ZŠ Schulzovy sady D.Králové

téma Příběh

1. místo           Eliška Lenochová       Slepičí story                                       Gymnázium Z.Wintra Rakovník

čestné uznání   Michal Fejk                Smutný nález              Bílá Třemešná ZŠ Schulzovy sady D.Králové

křečka

Jaroslav Požár             O hrochovi s velkým H                      Gymnázium Z.Wintra Rakovník
KATEGORIE B
téma Veršování
1. místo           neuděleno

2. místo           Gabriela Jakoubková  O malé obryni             Víchová nad Jizerou

a velkém trpaslíkovi

3. místo           Lucie Gabrielová        Paměť vody                                       ZŠ V Domcích Trutnov

čestné uznání  Dominik Hojný          Naše třída                                          ZŠ V Domcích Trutnov
téma Příběh
1. místo           Kateřina Jánová          Trepka                        Trutnov

2. místo           Martin Šandera           Žabomyší válka                                  ZŠ V Domcích Trutnov

3. místo           Martin Hrach              Odborník                                           ZŠ E.Beneše Písek

KATEGORIE C
téma Veršování
1. místo           Radek Horák              Pouliční lampa            Zábřeh na Moravě

2. místo           Valentýna Koutníková Hádanka                                          Gymnázium Z.Wintra Rakovník  3. místo            Sandra Halmová         Příběh                                                                        – „ –

téma Příběh
1. místo           neuděleno

2. místo           Jan Voříšek                 Nadpis napíšu                                    Gymnázium Z.Wintra Rakovník

zítra

3. místo           Anna Pichnerová        Perspektiva                 Dvůr Králové

čestné uznání  Heřman Kejla             Tajemství lesa

Letošní Zlaté tužky se zúčastnilo 107 mladých autorů, kteří do soutěže zaslali cekem 114 prací. Jde tedy o jeden z méně obsazených ročníků.  Vyřazeny byly celkem 3 práce. Kromě nedodržení propozic byl důvodem k vyloučení prací bohužel i podvrh – opsaná básnička J. V. Sládka

Stejně jako loni se nejvíce autorů zúčastnilo  kategorie B/ 13 – 15 let – obdrželi jsme 62 prací od 57 pisatelů. Vůbec největší zájem byl v této věkové skupině o téma Příběh, kde bojuje o co nejlepší umístění 35 prací. Naopak velmi malou účast jsme zaznamenali v nejstarší kategorii C/ 16 – 20 let. Na téma Veršování spolu soupeří pouze 4 práce!

Pro zajímavost obvykle uvádíme i poměr pisatelů a pisatelek. Letos je tomu podobně jako loni. Podíl autorů je témě třetinový, konkrétně je to 31 %.

Jak jste si všimli, nenabízeli jsme letos žádné třetí speciální téma (před lety bývala i 4). Stále se nám nedaří „trefit se“ do toho správného, které by zaujalo více mladých pisatelů. Proto uvítáme i náměty od vás – autorů!

A odkud nám autorky a autoři psali? Letos převažovali „domácí“ z okresu Trutnov. Ti přímo z Trutnova byli nejpilnější a poslali nejvíce prací. I většina dalších autorů je ze severovýchodních Čech. Došly nám ale i práce z dalších míst republiky – Pacova, Písku a Jalubí. Tohle zajímavě znějící jméno jsem neznal, ale na internetu se poučil. Velká vesnice leží ve Zlínském kraji na Uherskohradišťsku. Michaela Machová z Jalubí je tedy letos naší nejvzdálenější autorkou.

Právě probíhá hodnocení soutěže a blíží se do své závěrečné fáze. Z dosavadních poznatků mohu říci, že mě letos velmi zklamala účast nejstarších pisatelů. Kategorie C/ se stala před lety po svém znovuzařazení do soutěže doslova její „vlajkovou lodí“. Letos je účast a bohužel i kvalita prací nižší, než obvykle, snad až na pár výjimek. Lépe je na tom kategorie A/, kde se objevilo několik docela zajímavých prací. Snad to budeme moci říct i o kategorii B, na které právě pracujeme. Mějte s námi ještě trochu strpení. Výsledky zveřejníme na našich webových stránkách a zároveň je odešleme všem oceněným začátkem měsíce května.  Nejúspěšnější autoři zároveň obdrží pozvánku na Slavnostní vyhodnocení Zlaté tužky, které se bude konat ve Dvoře Králové nad Labem 22. května 2013.

KATEGORIE A
téma Veršování
1. místo           Adéla JANOVSKÁ               Labutí křídla                Trutnov

2. místo           neuděleno

3. místo           neuděleno

čestné uznání  Anna HETEŠOVÁ                Dětství                                   Trutnov           ZŠ V Domcích Trutnov                        Miloš KUŘÁTKO                 Kuře                           Trutnov           ZŠ V Domcích Trutnov

Markéta MIKULÍKOVÁ      Zima                           Trutnov           ZŠ V Domcích Trutnov

téma Příběh

1. místo           Karin MIHÁLIKOVÁ          Mimozemšťan Loli     Trutnov          Gymnázium Trutnov

2. místo           Eliška RUBEŠOVÁ             Tajemství ve tmě                                ZŠ E. Beneše Písek

3. místo           Sára BÁCHOROVÁ            Stromovod                 Hajnice

čestné uznání   Nela HORAŽĎOVSKÁ       Kryšpín a oslík                                   ZŠ E.Beneše Písek

KATEGORIE B
téma Veršování
1. místo           Karolína BAZSÓOVÁ          Plavba                         Trutnov           ZŠ V Domcích Trutnov

2. místo           Adam RUŽIČKA                  Psisko                         Trutnov           ZŠ V Domcích Trutnov

3. místo neuděleno

čestné uznání  Martin ŠANDERA                Putování vody                        Trutnov           ZŠ V Domcích Trutnov                        Jana KLEČÁKOVÁ             Anděl                                                 ZŠ a MŠ Radvanice

téma Příběh
1. místo           Anna PICHNEROVÁ           Když múzy nemlčí     Dvůr Králové

2. místo           Markéta NEKYSOVÁ          Co se všechno snese…                      ZŠ E.Beneše Písek

3. místo           Vratislav VOKURKA           Podzimní království                           ZŠ E.Beneše Písek

Kateřina JÁNOVÁ                Rozcestí                      Trutnov

čestné uznání  Jan MIKULÁŠEK                 Metal léčí                    Trutnov           ZŠ V Domcích Trutnov
KATEGORIE C
téma Veršování
1. místo           neuděleno

2. místo           Tereza ANDRLOVÁ                        Kovová armáda          Trutnov

čestné uznání  Eva VOŇKOVÁ                   Chci                            Vilantice

téma Příběh
bez ocenění

Letošní Zlaté tužky se zúčastnilo 155 mladých autorů, kteří do soutěže zaslali cekem 169 prací. Jde tedy o jeden z méně obsazených ročníků, početně téměř totožný s rokem 2008. Vyřazeno pro nesplnění zadaných propozic bylo 8 prací.

Důvodem bylo téměř ve všech případech nedodržení zadaného stylu. Na téma Příběh nám došly příspěvky bez děje, označitelné nejpravděpodobněji za úvahu.

Nejvíce autorů se zúčastnilo kategorie B/ 13 – 15 let – obdrželi jsme 82 prací od 75 pisatelů. Vůbec největší zájem byl v této věkové skupině o téma Veršování, kde spolu soupeří 39 prací.

Když se podíváme na letošní poměr autorů a autorek, podíl „mužského elementu“ se nám oproti loňskému roku zvýšil z 1/4 na plnou 1/3.

Po roční pauze jsme opět zařadili třetí téma, tentokrát jím byl Náš Krakonoš. Doufali jsme, že „se chytne“ mezi pohádkymilovnými pisateli minimálně v našem východočeském regionu. Ani tentokrát jsme se, bohužel, s velkým ohlasem nesetkali. 13 prací je slabý výsledek. Nemáte pro nás tip na téma?

I tentokrát jsme si všímali, odkud nám autoři píšou. Z těch nejvzdálenějších míst můžeme jmenovat např. Zruč-Senec na Plzeňsku, Jihočeské Strakonice, Blatnou nebo Pacov. Úplně nejdál to ale má do Dvora František Berger ze Senice na Hané v Olomouckém kraji, který nám poslal svou báseň i příběh v kategorii C.

Probíhající hodnocení přineslo jeden kladný poznatek. Jak se zdá, letos zřejmě nikdo z autorů neposlal do soutěže cizí práci. Po uplynulých ročnících, kdy jsme odhalovali většinou básničky ukradené klasikům (Žáček) nebo známým „folkařům“ (Plíhal, Nohavica), je to dobrá zpráva. Tou druhou snad bude dostatek kvalitních prací, které si zaslouží ocenění.