Dům dětí a mládeže JEDNIČKA ve Dvoře Králové nad Labem nabízí širokou možnost využití volného času dětem, mládeži, dospělým i seniorům.

Zájmové kroužky
ze široké nabídky kroužků z nejrůznějších oblastí (tanec, hudba, sport, přírodověda, technika, rukodělné aktivity, apodobně) si může vybrat každý dle vlastních zájmů. Kroužky probíhají každý školní rok vždy od října (nebo konce září) až do konce května mimo svátky a školní prázdniny. Více informací o jednotlivých kroužcích naleznete ZDE

Akce
probíhají rovněž během celého školního roku a jsou určené široké veřejnosti. V Kalendáři akcí naleznete přehled plánovaných aktivit. V měsíčním přehledu pak můžete vyhleda vždy konkrétní seznam akcí včetně všech podrobností a důležitých informací

Aktivity pro MŠ a ZŠ
širokou nabídku vzdělávacích a zábavních akcí, výstav, soutěží a výukových programů nabízíme také mateřským, základním a speciálním školám, které tak mohou zpestřit a doplnit školní výuku- dále výuku dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ (individuálně lze domluvit i s MŠ a SpŠ)
– keramické dílny dle domluvy různě tématicky zaměřené

Tábory a pobytové akce
během školních prázdnin a zéjména o letních prázdninách pořádáme pro děti, mládež a rodiče s dětmi řadu pobytových soustředění a táborů, pobytů v zahraničí a příměstských táborů a to s nejrůznějším zaměřením (sport, tvoření, cyklistika,…) i všeobecné. Stačí si jen vybrat ZDE

Dále nabízíme
– pro dětské skupiny a rodiny s dětmi nad 5 osob ubytování na naší turistické ubytovně (více ZDE)
– možnost zrealizovat akci tzv. „na klíč“ (nutná je individuální domluva předem)
– možnost zajištění programu pro organizace při nenadálých situacích (odstávka nebo havárie vody, ředitelské volno, atd. (nutno domluvit předem a sdostatečným časovým předstihem)
– příprava a organizace exkurzí nebo školních výletů – dle požadavků učitelů konzultace, pomoc nebo
zorganizování exkurze nebo školního výletu pro kolektiv dětí. Konzultace při přípravě programu, zajištění
dopravy a ubytování. Na jednodenní akce základní průvodcovské služby. Smluvní cena dle požadavků a
náročnosti programu.