K vyhlášení  této ekologické soutěže ke Dni Země nás inspirovala obdobná soutěž se stejným názvem, kterou pořádá SVČ Kladno.  Určena je pro třídní kolektivy z mateřských škol, základních a středních škol. Jejím cílem je motivovat nejen děti ale i dospělé ke třídění odpadu, v našem případě použitých hliníkových obalů. Například obalů od čokolád a jiných cukrovinek, od sýrů,  různých tuků a jiných potravinářských výrobků, obalů od nápojů aj. První ročník, který se ihned setkal s příznivým ohlasem, vyhlásila Jednička ve školním roce 2007/2008

13. ročník 2019/2020 Propozice

Jak správně třídit

výsledky 13. ročníku foto
11. ročník 2017/2018 Propozice výsledky 11. ročníku foto
9. ročník 2015/2016 propozice výsledky foto
8. ročník 2014/2015 propozice výsledky foto
7. ročník 2013/2014 propozice výsledky foto