2022 – 2025

Dům dětí a mládeže Jednička se v roce 2022 – 2025 zapojuje do projektu ŠABLONY I. – JEDNIČKA v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy výzvy č. 02_22_002 – OP JAK – Šablony I. Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0002195
V rámci aktivit, které budou financovány z finančních prostředků Evropských strukturálních fondů, budou moci děti využívat v zájmových kroužcích nové vybavení ICT, učit se od odborníků z praxe a využit nabídky účasti na plánovaných projektových dnech.
Pedagogům DDM se také otevírá nabídka dalšího vzdělávání a nové možnosti sdílení zkušeností. Velkým přínosem projektu je možnost zapojit děti do netradičních a individuálních aktivit v rámci inovativního vzdělávání.

2022 – 2023

Dům dětí a mládeže Jednička je v roce 2022 – 2023 podpořena v oblasti polytechniky. Děkujeme Královehradeckému kraji.

2019 – 2021

Dům dětí a mládeže Jednička se v roce 2019 – 2021 zapojuje do projektu ŠABLONY II. v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063.
V rámci aktivit, které budou financovány z finančních prostředků Evropských strukturálních fondů, budou moci děti využívat v zájmových kroužcích nové vybavení ICT, učit se od odborníků z praxe a využit nabídky účasti na plánovaných projektových dnech.
Pedagogům DDM se také otevírá nabídka dalšího vzdělávání a nové možnosti sdílení zkušeností. Velkým přínosem projektu je personální podpora v podobě získání školního asistenta.

2017 – 2018

Název „Neznáme se poznáme se“ nese první mezinárodní projekt, do kterého se Dům dětí a mládeže Jednička zapojil. V průběhu let 2017-2018 se tak díky spolufinancování z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Glacensis budou české děti z královédvorska a polské děti z městečka Bardo potkávat na společných aktivitách. Cílem projektu je nejenom vzájemně seznámit a sblížit děti dvou různých, přestože sousedních zemí,  ale zejména formou nevšedních aktivit jim zprostředkovat spoustu příjemně prožitých společných chvíl a zážitků.

JARNÍ SETKÁNÍ

První společnou aktivitou v rámci projektu byla jednodenní akce ve Dvoře Králové nad Labem. Dopoledne navštívily české i polské děti dvorskou Zoo, kde pro ně byl připravený zážitkový program v podobě krmení žirav, jízdy safari truckem a prohlídkou s průvodcem. Odpoledne se všichni skvěle bavili na akci, která byla otevřená i široké veřejnosti a kterou DDM Jednička pořádá úspěšně již několik let pod názvem Prima hrátky. Bohatý program, spousta workshopů a zábavy nadchlo všechny děti

Foto ZDE a ZDE

LETNÍ SETKÁNÍ

V rámci druhé aktivity projektu „Neznáme se poznáme se“ se skupinka českých dětí vydala do polského městečka Bardo, aby více poznala zemi svých kamarádů a zúčastnila se programu, který pro ně byl připraven. Nejprve se české i polské děti plavili na člunech poklidnou řekou Nisou a následně strávili odpoledne na zábavných aktivitách, které provázely místní oslavy Svatojánské noci. Děti se tak vyřádily na velké skluzavce, zdobily perníčky a s nadšením se zapojily i do společného tance.

Foto ZDE

PODZIMNÍ SETKÁNÍ

Podruhe přijely polské děti do Dvora Králové nad Labem již na dvoudenní akci. Období adventu přímo vybízelo k činnostem, které se nesly v duchu předvánoční atmosféry. Proto prvním místem, kam se naši polští kamarádi podívali hned po příjezdu do Čech, byl Kuks, kde probíhali tradiční vánoční trhy. Odpoledne se české i polské děti sešly na společném programu, který byl stejně jako při jarním setkání, určený také široké veřejnosti. Adventní dílny v DDM Jednička nabízely spoustu workshopů zaměřených právě na předvánoční výzdobu a dárečky. Od pečení perníčků, přes pletenéé zvonečky, tradiční ozdoby ze slámy a kukuřičného šustí až po výrobu adventních věnců, svíček, voňavých mýdel a mnoho dalšího. Tím ale sobotní program zdaleka neskonnčil. Večer se děti společně bavily na diskotéce a bowlingovém turnaji. V nedělní dopoledne se neslo v duchu společných her a zábavy. Formou zábavného programu, nesoucí název Jazykohrátky, se děti hravou metodou seznamovali navzájem s řečí a zvyky obou zemí. Odpoledne se všichni vydali do centra našeho města, kde se s průvodcem podívali na nejzajímavější památky Dvora Králové nad Labem, včetně kostela sv. Jana Křtitele. Prohlídku jsme ukončili na náměstí T.G. Masaryka, kde se čeští i polští účastníci mohli až do večera dále bavit na bohatém programu připraveném Městem DKnL v rámci slavnostního rozsvícení vánočního stromu.

Foto ZDE a ZDE

ZIMNÍ SETKÁNÍ

Podruhé jely české děti do Bardo na dvoudenní akci 24. a 25. 2. 2018. V sobotu navštívily farmu v Lutomierzi, na které se vyrábí sýr a další potravinové produkty, prohlédly si zázemí sýrárny a celé farmy, seznámily se s procesem výroby a vlastnoručně si vyzkoušely výrobu svého originálního sýra. Nechyběla ani ochutnávka místních specialit. Po vydatném obědě v Bardu, se všichni  přesunuli autobusem do Parku šifer v Lawici, kde byla připravena populární úniková hra. Večer byl poté ve znamení  společné výuky tance a noc strávily české děti v malebném penzionu v Opolnici.
Nedělní dopoledne bylo věnováno rukodělným workshopům a výuce českého jazyka, odpoledne pak návštěvě místní baziliky, muzea a pohyblivého betléma. Večer se autobus spokojených českých dětí vrátil zpět do ČR.

Foto ZDE

Projekty podpořené

 MINISTERSTVEM KULTURY ČR

Zlaté slunce
Juniorfilm
Animagie

Projekty podpořené

 KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM

Zlaté Slunce
Juniorfilm
Dvorská Jednička
Primahrátky
Víkend v pohybu
Zlatý oříšek
Poznávání přírodnin OK

Projekty podpořené

 PARTNERY A SPONZORY