SOBOTNÍ KERAMIKA

● POZOR! Ace Sobotní keramika není součástí zájmového kroužku Keramika pro veřejnost! Tato akce obsahuje vždy 2x 3 hodiny modelování a 2x 3 hodiny glazování a bude probíhat odděleně od kroužku Keramiky.

Rovněž přihlášku je nutné vyplnit konkrétně na tuto akci, nikoliv na kroužek. Vyplnění přihlášky na sobotní keramiku postačí 1x na všechny čtyři lekce (23. 10. – modelováni I., 27. 11. – Glazování I., 12. 3. – modelování II., 30. 4. – glazování II.)
Rezervační formulář nenahrazuje přihlášku, tu je třeba písemně nebo elektronicky vyplnit a doručit do DDM Jednička.  Stejně tak nestačí vyplněná přihláška, ale je nutné zároveň vytvořit rezervaci, pokud se v konkrétní termín chcete akce zúčastnit!

Přihláška modelování a glazování I. dítě  ZDE, dospělý ZDE.

Přihláška modelování a glazování II. dítě  ZDE, dospělý ZDE.

● Cena:
Mládež a dospělí 80 Kč/hodinu
Děti 6 – 15 let 40 Kč/hodinu
Dospělí + dítě do 6 let při společné práci 80 Kč/hodinu

REZERVAČNÍ SYSTÉM ZDE

● Nejprve se zaregistrujte (návod ZDE), poté se přihlaste (návod ZDE)
● V případě nezletilého dítěte se zaregistruje zákonný zástupce, který přihlásí dítě na konkrétní lekci
● Pokud se potřebujete z nějaké lekce odhlásit, návod naleznete ZDE
● Jedna lekce trvá vždy 60 minut

● POZOR! Rezervace jsou spuštěné od 20.9.2021 a již nyní si můžete rezervovat místa na všechny čtyři soboty. Pokud se budete přihlašovat dodatečně, umožní Vám to systém nejpozději 24 hodin před začátkem lekce (tzn že hodinu před začátkem se už nepřihlásíte).
Rovněž zrušení rezervace jednotlivých lekcí umožní tento formulář nejpozději 24 hodin před lekcí. Poté již o své neúčasti na zarezervované lekci informujte vedoucí telefonicky (775320373)

● Účet si zakládá každý zájemce (nebo jeden účet pro rodinu s tím, že je třeba specifikovat při rezervaci počet osob)
●Rezervujte si jednu, dvě nebo tři hodiny. Na každou hodinu je potřeba udělat samostatnou rezervaci!
●Maximální kapacita je 20 míst.
● V případě, že je na lekci rezervováno pouze 0-3 míst, lekce bude ZRUŠENA!