Výukové programy

/Výukové programy
Výukové programy2018-10-11T07:27:26+00:00

Nabízené programy lze využít kdykoli během školního roku. Konkrétní termín a čas programu bude stanoven dle vzájemné domluvy mezi pedagogem MŠ, ZŠ, SpZŠ a pracovníkem DDM. Toto je možné provést osobně, telefonicky nebo emailem. Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete po kliknutí na jejich název.

Interaktivní výukové programy

NENÍ DRAK JAKO DRAK – pro MŠ a 1. třídy ZŠ
K podzimu neodmyslitelně patří nebe plné papírových draků. Odkud se vzala tradice pouštění draků? Má něco společného drak papírák s pohádkovým drakem? Jak vlastně takový drak vzniká, zjistíte a vyzkoušíte si na podzimním interaktivním programu věnovaném právě drakům a dráčkům.

PODZIMÁČEK VE ŠKOLCE –  pro MŠ a 1. třídy ZŠ
Co se děje na podzim v přírodě, proč je listí barevné a odkud se bere mlha. To a mnohem více vám prozradí „Podzimáček“, který děti hravou formou provede nejbarevnějším obdobím v roce.

TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE – pro MŠ a 1. třídy ZŠ
Kým budu, až budu velký? Co je to řemeslo a co je povolání? Proč se musí pracovat? Co dělá švadlena, kuchař, kosmonaut, lékař nebo kominík?  Jak se pracovalo dřív a jak dnes? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky čekají na děti v Jedničce, na interaktivním výukovém programu, který je zábavnou formou seznámí s rolí práce v životě, její podstatou a důležitostí. Děti se podrobněji seznámí s různými profesemi a prakticky si i vyzkouší i některá řemesla.

JÁ ČLOVĚK – pro MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ
Interaktivní výukový program, který provede děti „cestou“ lidským tělem. Zábavnou formou se tak seznámí nejen s jednotlivými částmi těla a jejích funkcí, ale také se smyslem a dodržováním základních hygienických návyků a zdravého životního stylu, s pojmy jako nemoc a úraz, smyslové vnímání a mnoho dalšího.

ZIMNÍ POHÁDKA – pro děti z MŠ a 1. tříd ZŠ
Zima není jenom sníh a led, ale také spousta zábavy a kouzel přírody. O tom se mohou děti přesvědčit spolu s Rozárkou, která urazila Královnu zimu a teď musí ochránit Zemi před věčným ledem. Výukový program, který zábavnou a interaktivní formou provede děti nejchladnějším obdobím v roce.

KDYŽ SE ZIMA POTKÁ S JAREM – pro děti z MŠ a 1. tříd ZŠ
Také se vám zdá, že paní Zima kraluje už moc dlouho a nechce se vzdát svého trůnu? Sluníčko se snaží svými paprsky prohřát cestičku, po které se k nám pomaloučku blíží princezna Jarněnka. Pojďme se společně podívat, jaké věci se dějí, když zima musí odejít a uvolnit své místo blížícímu se jaru. Zábavnou a interaktivní formou se děti seznámí se změnami v přírodě, vypraví se za zvířátky a připomenou si zvyky a tradice spojené s jarem. Prakticky si také vyzkouší řadu dalších věcí a drobných pokusů.

VODA A VODĚNKA – pro děti z MŠ a 1. tříd ZŠ
Jaká je voda a kde všude je? Dá se voda přenášet a kam až doteče? Co vodu nepropustí a co voda unese? Na tyto a další otázky se zeptáme víly Vodněnky, která dětem v tomto zábavném interaktivním výukovém programu představí vodu z mnoha rozdílných úhlů pohledu – jako pomocníka i nepřítele, jako životodárnou tekutinu i jako živel. Děti si s vodou pohrají, prozkoumají její vlastnosti  i různá skupenství a dozví se mnoho zajímavostí z „vodní říše“

DEN V AFRICE – pro děti z MŠ a 1. tříd ZŠ
Chcete vědět, proč se Africe říká černý kontinent, jestli se dá v téhle zemi lyžovat a jaké pohádky se tu před spaním vyprávějí dětem? Pak nesmíte chybět na našem interaktivním výukovém programu, který vás provede pouští i džunglí třetího největšího kontinentu světa.

USMĚJ SE, SLUNÍČKO – pro děti z MŠ a 1. tříd ZŠ
Kam chodí slunce spát? Proč se střídá den a noc? Co by bylo, kdyby slunce nebylo? Zveme vás na nový interaktivní program, během kterého se dozvíte, jak dlouho ještě slunce bude svítit, proč se mračíme a je nám smutno, když není slunečné počasí a odkud se vlastně sluníčko na obloze vzalo.

HRAJEME SI S HUDBOU – pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, dle domluvy lze upravit i pro žáky 2. stupně ZŠ
Které zvuky nás provázejí již od pravěku a kolik hudebních žánrů vlastně existuje? Kolik jazyků vlastně vůbec existuje? Znáte kuriozity ze života hudebních skladatelů, muzikantů a zpěváků? Jak vnímají hudbu neslyšící a co je muzikoterapie?
Interaktivním program je uzpůsoben všem věkovým skupinám. Všichni si ale zahrají na různé hudební nástroje, stanou se součástí pravěkého orchestru a projdou naší magickou muzikoterapeutickou hudební síní.

VĚDA A VYNÁLEZCI – pro 1. a 2. stupeň ZŠ
Poznejte s námi objevy, které změnily svět. Které nám pomáhají a které jsou k zlosti? Opravdu vynalezl telefon Alexandr Graham Bell? Kdo stojí za objevem webu a má třeba také internet svého stvořitele? Které vynálezy byly oceněny Nobelovou cenou a dá se dnes ještě vlastně přijít na něco nového a převratného? To vše a mnohem více se dozvíte v našem interaktivním výukovém programu. V závěru čeká jednotlivce i kolektivy hra a soutěž, výherci si odnesou pěkný dárek.

HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY – pro MŠ a1. stupeň ZŠ
Domácí mazlíčci i zvířata, která nám v životě pomáhají, slaví v říjnu svůj svátek. Zábavný program promění malé i větší děti v objevitele, badatele a vědce. Společně prozkoumáme říši zvířat, dozvíme se zajímavosti z jejich života a určitě nás překvapí některé zvířecí rekordy. Čekají nás hry, soutěže, kvízy a rébusy, výtvarná dílnička a hezké dárky.

CESTA KOUZELNICKOU KNIHOU- pro MŠ a1. – 2. třídy ZŠ
Když se zničehonic objeví kouzelnická kniha, není to samo sebou. Odhalí, jak se vaří kouzelné lektvary, prozradí tajemství zrcadlového kouzla a naučí děti jednoduchý trik. To ale zdaleka není všechno a jak to dopadne, když do tajemné knihy přidá kouzlo každý ze známých kouzelníků se dozvíte na dalším výukovém programu v Jedničce.

TŘESKY PLESKY HEZKY ČESKY– pro 1. stupeň ZŠ
Odkud se vzala slova? Jak vznikají názvy měst a vesnic nebo příjmení? Existuje jazykohled a co s ním můžeme poznat? To a spoustu jiných věcí o jazyce, řeči a písmu se děti dozví během zábavného i poučného programu. Chybět nebudou slovní hrátky a malé jazykové soutěžení. Děti čeká netradiční setkání s českým jazykem a s některými jazykovými jevy jako např. slovní zásoba, tvoření a ohýbání slov, přísloví a slovní spojení, poučí se o tom, jak slova vznikají a odkud k nám přišla. Povídat si budeme i o slovech, kterým by se děti měly raději vyhýbat. Zejména si však společně uvědomíme, že jazyk je živý, proměnlivý a vyvíjející se systém, k jehož úplnému osvojení musíme vynaložit nemalé úsilí.

PROCHÁZKY ČASEM – pro žáky 4. – 9. tříd ZŠ a studenty SŠ
Exkurze městem, která seznámí žáky a studenty s historií Dvora a jeho nejvýznamnějšími památkami. Věnuje se i dalším tématům, navazujícím na školní učivo, jako jsou zakládání středověkých měst, městská samospráva, městský znak… Exkurze je pro názornost doplněna obrázky a čtenými ukázkami. Konkrétní zaměření exkurze dle dohody na přání školy.

PO ČEM TU ŠLAPEME – pro žáky 9. tříd ZŠ
Tento vzdělávací program přibližuje žákům členění a geologický vývoj Krkonošského podhůří, věnuje se také  horninám Královédvorska, zejména zdejšímu pískovci, který je nejen ceněným materiálem, ale i důležitým krajinotvorným prvkem. Součástí programu počítačové prezentace jsou i proslulé podkrkonošské drahé kameny. Přednášku doplňují ukázky hornin a drahých kamenů.

BETLÉMSKÉ PUTOVÁNÍ – pro žáky 5. – 9. tříd ZŠ
České a moravské betlémy jsou součástí kulturního dědictví naší země. Jejich tvůrci nás proslavili i daleko za hranicemi. Vydejte se s námi na malou výpravu po stopách vzniku lidového betlemářství u nás. Mimo jiné se seznámíte i s nejslavnějšími, rekordními a kuriózními betlémy, jako jsou Krýzovy jesličky nebo Třebechovický betlém.

LESNÍ ABECEDA – pro žáky MŠ a 1. tříd ZŠ
Počítačová prezentace plná hezkých obrázků je určena pro malé školáky. Odpovídá na mnoho otázek ohledně lesa. Děti se dozvědí, kdo v lese žije (fauna a flóra, houby), proč je les důležitý pro život na Zemi, jak se v něm máme chovat, jak ho chránit…

NAŠE ZVÍŘÁTKA  – pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Znáte naši divokou faunu? Počítačová prezentace představuje pomocí obrázků naše základní divoká zvířata – zajíce, lišku, bažanta, jelena, divoké prase… Seznamuje se způsobem jejich života a různými zajímavostmi a rekordy zvířecí říše, část přednášky se věnuje myslivosti.

NEŽIVÁ PŘÍRODA – VZNIK KRAJINY – pro 1. stupeň ZŠ
Provedeme vás pískovcovou, sopečnou a krasovou krajinou, dozvíte se, jak vznikala. Podíváme se do krápníkových jeskyní, povíme si, jak jednotlivé horniny a jejich těžba spoludotvářejí naši krajinu, k čemu se kámen používá. Chybět nebude ani ukázka nerostů a hornin.

KDYŽ SE ŘEKNE STŘEDOVĚK – pro 6. – 9. ročník ZŠ
Zajímavé období utváření světa, které je pro mnohé z nás spojeno s jistou dávkou romantiky, mělo své principy, příčiny a následky. Skutečně jim rozumíme? Pojďme se zamyslet nad tím, jak fungoval feudalismus, jaké znaky měly románský a gotický styl, co přinesl vznik středověkých měst. Přiblížíme si také rytířskou kulturu a s ní související stavbu hradů, které jsou dnes nezastupitelným fenoménem české krajiny. Program je možné použít jako “průpravu“ před probráním uvedené látky nebo jako opakování.

PROMĚNY KRKONOŠSKÉ PŘÍRODY – pro II. stupeň ZŠ
Tento program se vrací do historie osidlování našich velehor. Objasňuje nejzásadnější změny krkonošské přírody, jejichž příčinou byla těžba stříbra v kutnohorských dolech i vliv tzv. budního hospodaření.

Výtvarné a rukodělné programy

VÁNOČNÍ INSPIRACE – pro žáky od 1. tříd ZŠ
Drobné vánoční dekorace, přáníčka, dárečky nebo vánoční ozdůbky z méně tradičních materiálů, si můžete přijít vyrobit do naší rukodělné dílničky.

VELIKONOČNÍ INSPIRACE – pro žáky od 1. tříd ZŠ
Drobné velikonoční dekorace, zdobené kraslice různými technikami, přáníčka i velikonoční ozdůbky z méně tradičních materiálů, si můžete přijít vyrobit do naší rukodělné dílničky. Pozn. Vyfouknutá vajíčka s sebou.

RECYKLOVANÉ ŠPERKY, DEKORAČNÍ PŘEDMĚTY – pro žáky od 1. tříd ZŠ
Slovo recyklace je stále více skloňováno, jaký význam má pro životní prostředí, co vše se dá recyklovat a následně využít v našem běžném životě, se můžete dozvědět v našem nabízeném programu. Žáci si budou mít možnost vyzkoušet výrobu šperků a drobných dekoračních předmětů z recyklovaného odpadu.

LEPORELA V JEDNIČCE  – pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Vyrobíte si vlastní skládanou knížku, která může být pěkným dárkem pro vaše nejbližší, pomocníkem při učení nebo hračkou. Vyzkoušíte si netradiční výtvarné a tematické zpracování, objevíte nové tvořivé možnosti při práci s papírem a odnesete si pěkný výrobek. Dozvíte se, jak leporela vznikala, jak dlouhá je jejich tradice, jaké techniky jsou při jejich výrobě využívány a další zajímavosti.

SCRAPBOOKING – pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Tuto novou techniku si oblíbí všechny děti, které rády tvoří podle vlastní fantazie a z různých materiálů. Výsledným výrobkem může být rámeček na fotografie, jmenovky na dárky, přáníčka, obaly na sešity, knihy či poznámkový blok, originální dárková krabička a mnoho dalšího.  Scrapbook (výsledný produkt) obsahuje fotografie, různé úryvky textů, bordury, rámečky, ozdoby, mašličky, 3D obrázky, výlisky a spoustu jiných dekorací. Dozvíte se více o historii této techniky, naučíte se používat správné typy lepidel a papírů nebo zjistíte, jak lze užitečně využít zbytkový materiál z materiálu, který máte běžně doma nebo kolem sebe.

Sportovní a pohybové programy

POSTŘEHOVÝ ZÁVOD V TERÉNU – pro žáky od 2. tříd ZŠ
V závodě, který připravila Jednička pro žáky ZŠ, je třeba rychlé nohy a postřeh. Úkolem účastníků je v co nejkratší době proběhnout terénem, hledat a správně zakreslit ukryté obrázky. Vzhledem k tomu, že trasa závodu vede přírodou, může se uskutečnit jen za příznivého počasí.

ŠÍPY ROBINA HOODA – pro žáky 3. – 9. tříd ZŠ
Lukostřelba je jeden z méně dostupných sportů. Ne každý si ho má možnost vyzkoušet. Jednička nabízí program, ve kterém si žáci mohou střelbu z luku vyzkoušet. Dozví se i zajímavosti z historie i současnosti tohoto sportu. Program je zpestřen i soutěží o nejlepšího střelce ve třídě, který získá  „Šíp Robina Hooda“ .

SPORTOVNÍ PĚTIBOJ  – pro žáky od 1. tříd ZŠ
Jednička pro vás připravila pro zpestření hodin tělesné výchovy sportovní program, ve kterém si mohou žáci změřit svoji fyzickou zdatnost se svými spolužáky v pěti disciplínách.

POHYBEM KE ZDRAVÍ – pro žáky od 1.  do 4. tříd ZŠ
Zdraví a aktivní přístup k životu má vliv na prodlužování věku. Pokuste se s námi zamyslet co byste mohli udělat pro zlepšení svého zdraví a zapojte se do sportovních aktivit, které jsme pro vás připravili v našem programu, který lze využít v hodinách tělesné výchovy.

OSTROSTŘELCI V JEDNIČCE – pro žáky od 3. tříd ZŠ
Střelba na terč ze vzduchovky, šipkami, lukem, střelba míčem na koš, plechovky, to jsou oblíbené sportovní disciplíny, které si mohou žáci vyzkoušet v nabízeném sportovním programu. Nejlepší střelec, získá titul Ostrostřelce.

KROKET – pro žáky od 3. tříd ZŠ
Kroket je hra v různých obměnách už téměř dvě stě let stará. Její rekreační podoba se dá hrát téměř v jakémkoliv terénu. V našem sportovním programu si mohou žáci tuto hru vyzkoušet na přírodním hřišti. Po zvládnutí základů si zahrají i malý turnaj.

RINGO – pro žáky od 3. tříd ZŠ
Ringo je hra, která rozvíjí snad všechny vlastnosti potřebné člověku v dnešním životě – postřeh, rychlou reakci, prostorovou orientaci, obratnost, fyzickou kondici, vůli a především sportovní chytrost. Žáci se mohou v našem programu naučit základní pravidla rekreačního ringa a vyzkoušet si hru na hřišti v DDM.