Nabízené programy lze využít kdykoli během školního roku. Konkrétní termín a čas programu bude stanoven dle vzájemné domluvy mezi pedagogem MŠ, ZŠ, SpZŠ a pracovníkem DDM. Toto je možné provést osobně, telefonicky nebo emailem. Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete po kliknutí na jejich název.

Interaktivní vzdělávací programy

PODZIMÁČEK VE ŠKOLCE –  pro MŠ a 1. třídy ZŠ
Co se děje na podzim v přírodě, proč je listí barevné a odkud se bere mlha. To a mnohem více vám prozradí „Podzimáček“, který děti hravou formou provede nejbarevnějším obdobím v roce.

Kontaktní osoba: Sylvie Černotová, dis.

Cena:

 • 12 a více dětí –  30 Kč/dítě
 • 11 a méně dětí – 350 Kč/ skupinu (bez ohledu na počet)

TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE – pro MŠ a 1. třídy ZŠ
Kým budu, až budu velký? Co je to řemeslo a co je povolání? Proč se musí pracovat? Co dělá švadlena, kuchař, kosmonaut, lékař nebo kominík?  Jak se pracovalo dřív a jak dnes? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky čekají na děti v Jedničce, na interaktivním výukovém programu, který je zábavnou formou seznámí s rolí práce v životě, její podstatou a důležitostí. Děti se podrobněji seznámí s různými profesemi a prakticky si i vyzkouší i některá řemesla.

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Málková

Cena:

 • 12 a více dětí – 30 Kč/dítě
 • 11 a méně dětí – 350 Kč/ skupinu (bez ohledu na počet)

JÁ ČLOVĚK – pro MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ
Interaktivní výukový program, který provede děti „cestou“ lidským tělem. Zábavnou formou se tak seznámí nejen s jednotlivými částmi těla a jejích funkcí, ale také se smyslem a dodržováním základních hygienických návyků a zdravého životního stylu, s pojmy jako nemoc a úraz, smyslové vnímání a mnoho dalšího.

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Hušková

Cena:

 • 12 a více dětí – 30 Kč/dítě
 • 11 a méně dětí – 350 Kč/ skupinu (bez ohledu na počet)

ZIMNÍ POHÁDKA – pro děti z MŠ a 1. tříd ZŠ
Zima není jenom sníh a led, ale také spousta zábavy a kouzel přírody. O tom se mohou děti přesvědčit spolu s Rozárkou, která urazila Královnu zimu a teď musí ochránit Zemi před věčným ledem. Výukový program, který zábavnou a interaktivní formou provede děti nejchladnějším obdobím v roce.

Kontaktní osoba: Sylvie Černotová, dis.

Cena:

 • 12 a více dětí –  30 Kč/dítě
 • 11 a méně dětí – 350 Kč/ skupinu (bez ohledu na počet)

KDYŽ SE ZIMA POTKÁ S JAREM – pro děti z MŠ a 1. tříd ZŠ
Také se vám zdá, že paní Zima kraluje už moc dlouho a nechce se vzdát svého trůnu? Sluníčko se snaží svými paprsky prohřát cestičku, po které se k nám pomaloučku blíží princezna Jarněnka. Pojďme se společně podívat, jaké věci se dějí, když zima musí odejít a uvolnit své místo blížícímu se jaru. Zábavnou a interaktivní formou se děti seznámí se změnami v přírodě, vypraví se za zvířátky a připomenou si zvyky a tradice spojené s jarem. Prakticky si také vyzkouší řadu dalších věcí a drobných pokusů.

Kontaktní osoba: Sylvie Černotová, dis.

Cena:

 • 12 a více dětí –  30 Kč/dítě
 • 11 a méně dětí – 350 Kč/ skupinu (bez ohledu na počet)

VODA A VODĚNKA – pro děti z MŠ a 1. tříd ZŠ
Jaká je voda a kde všude je? Dá se voda přenášet a kam až doteče? Co vodu nepropustí a co voda unese? Na tyto a další otázky se zeptáme víly Vodněnky, která dětem v tomto zábavném interaktivním výukovém programu představí vodu z mnoha rozdílných úhlů pohledu – jako pomocníka i nepřítele, jako životodárnou tekutinu i jako živel. Děti si s vodou pohrají, prozkoumají její vlastnosti  i různá skupenství a dozví se mnoho zajímavostí z „vodní říše“

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Hušková

Cena:

 • 12 a více dětí – 30 Kč/dítě
 • 11 a méně dětí – 350 Kč/ skupinu (bez ohledu na počet)

VESMÍR – pro děti z MŠ a 1. tříd ZŠ
Kam chodí slunce spát? Proč se střídá den a noc? Co by bylo, kdyby slunce nebylo? Zveme vás na nový interaktivní program, během kterého se dozvíte, jak dlouho ještě slunce bude svítit, proč se mračíme a je nám smutno, když není slunečné počasí a odkud se vlastně sluníčko na obloze vzalo.

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Hušková

Cena:

 • 12 a více dětí – 30 Kč/dítě
 • 11 a méně dětí – 350 Kč/ skupinu (bez ohledu na počet)

HRAJEME SI S HUDBOU – pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Které zvuky nás provázejí již od pravěku a kolik hudebních žánrů vlastně existuje? Kolik jazyků vlastně vůbec existuje? Znáte kuriozity ze života hudebních skladatelů, muzikantů a zpěváků? Jak vnímají hudbu neslyšící a co je muzikoterapie?
Interaktivním program je uzpůsoben všem věkovým skupinám. Všichni si ale zahrají na různé hudební nástroje, stanou se součástí pravěkého orchestru a projdou naší magickou muzikoterapeutickou hudební síní.

Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Hanušová

Cena:

 • 12 a více dětí – 30 Kč/dítě
 • 11 a méně dětí – 350 Kč/ skupinu (bez ohledu na počet)

VĚDA A VYNÁLEZCI – pro 1. stupeň
Poznejte s námi objevy, které změnily svět. Které nám pomáhají a které jsou k zlosti? Opravdu vynalezl telefon Alexandr Graham Bell? Kdo stojí za objevem webu a má třeba také internet svého stvořitele? Které vynálezy byly oceněny Nobelovou cenou a dá se dnes ještě vlastně přijít na něco nového a převratného? To vše a mnohem více se dozvíte v našem interaktivním výukovém programu. V závěru čeká jednotlivce i kolektivy hra a soutěž, výherci si odnesou pěkný dárek.

Kontaktní osoba: Bc. Tereza Dobiášová

Cena:

 • 12 a více dětí – 30 Kč/dítě
 • 11 a méně dětí – 350 Kč/ skupinu (bez ohledu na počet)

CESTA KOUZELNICKOU KNIHOU- pro MŠ a1. – 2. třídy ZŠ
Když se zničehonic objeví kouzelnická kniha, není to samo sebou. Odhalí, jak se vaří kouzelné lektvary, prozradí tajemství zrcadlového kouzla a naučí děti jednoduchý trik. To ale zdaleka není všechno a jak to dopadne, když do tajemné knihy přidá kouzlo každý ze známých kouzelníků se dozvíte na dalším výukovém programu v Jedničce.

Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Hanušová

Cena:

 • 12 a více dětí – 30 Kč/dítě
 • 11 a méně dětí – 350 Kč/ skupinu (bez ohledu na počet)

TŘESKY PLESKY HEZKY ČESKY– pro 1. stupeň ZŠ
Odkud se vzala slova? Jak vznikají názvy měst a vesnic nebo příjmení? Existuje jazykohled a co s ním můžeme poznat? To a spoustu jiných věcí o jazyce, řeči a písmu se děti dozví během zábavného i poučného programu. Chybět nebudou slovní hrátky a malé jazykové soutěžení. Děti čeká netradiční setkání s českým jazykem a s některými jazykovými jevy jako např. slovní zásoba, tvoření a ohýbání slov, přísloví a slovní spojení, poučí se o tom, jak slova vznikají a odkud k nám přišla. Povídat si budeme i o slovech, kterým by se děti měly raději vyhýbat. Zejména si však společně uvědomíme, že jazyk je živý, proměnlivý a vyvíjející se systém, k jehož úplnému osvojení musíme vynaložit nemalé úsilí.

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Málková

Cena:

 • 12 a více dětí – 35 Kč/dítě
 • 11 a méně dětí – 350 Kč/ skupinu (bez ohledu na počet)

PROCHÁZKY ČASEM – pro žáky 4. – 9. tříd ZŠ a studenty SŠ
Exkurze městem, která seznámí žáky a studenty s historií Dvora a jeho nejvýznamnějšími památkami. Věnuje se i dalším tématům, navazujícím na školní učivo, jako jsou zakládání středověkých měst, městská samospráva, městský znak… Exkurze je pro názornost doplněna obrázky a čtenými ukázkami. Konkrétní zaměření exkurze dle dohody na přání školy.

Kontaktní osoba: Bc. Vladimír Jiřička

Cena:

 • 25 Kč/dítě (minimální počet je 10 dětí)

PO ČEM TU ŠLAPEME – pro žáky 9. tříd ZŠ
Tento vzdělávací program přibližuje žákům členění a geologický vývoj Krkonošského podhůří, věnuje se také  horninám Královédvorska, zejména zdejšímu pískovci, který je nejen ceněným materiálem, ale i důležitým krajinotvorným prvkem. Součástí programu počítačové prezentace jsou i proslulé podkrkonošské drahé kameny. Přednášku doplňují ukázky hornin a drahých kamenů.

Kontaktní osoba: Bc. Vladimír Jiřička

Cena:

 • 25 Kč/dítě (minimální počet je 10 dětí)

LESNÍ ABECEDA – pro žáky  1. tříd ZŠ
Počítačová prezentace plná hezkých obrázků je určena pro malé školáky. Odpovídá na mnoho otázek ohledně lesa. Děti se dozvědí, kdo v lese žije (fauna a flóra, houby), proč je les důležitý pro život na Zemi, jak se v něm máme chovat, jak ho chránit…

Kontaktní osoba: Bc. Vladimír Jiřička

Cena:

 • 25 Kč/dítě (minimální počet je 10 dětí)

NAŠE ZVÍŘÁTKA  – pro žáky 1. stupeň ZŠ
Znáte naši divokou faunu? Počítačová prezentace představuje pomocí obrázků naše základní divoká zvířata – zajíce, lišku, bažanta, jelena, divoké prase… Seznamuje se způsobem jejich života a různými zajímavostmi a rekordy zvířecí říše, část přednášky se věnuje myslivosti.

Kontaktní osoba: Bc. Vladimír Jiřička

Cena:

 • 25 Kč/dítě (minimální počet je 10 dětí)

NEŽIVÁ PŘÍRODA – VZNIK KRAJINY – pro 1. stupeň ZŠ
Provedeme vás pískovcovou, sopečnou a krasovou krajinou, dozvíte se, jak vznikala. Podíváme se do krápníkových jeskyní, povíme si, jak jednotlivé horniny a jejich těžba spoludotvářejí naši krajinu, k čemu se kámen používá. Chybět nebude ani ukázka nerostů a hornin.

Kontaktní osoba: Bc. Vladimír Jiřička

Cena:

 • 25 Kč/dítě (minimální počet je 10 dětí)

Výtvarné a rukodělné programy

KERAMICKÁ DÍLNA

Nabízíme 60 minut modelování z keramické hmoty. Dle domluvy možnost zdobení a výpálení výrobků. Termíny individuálně dle domluvy. Cena bude kalkulována na základě počtu dětí a náročnosti dané dílny.

Dále nabízíme výtvarné dílny 60 -90 minut na téma například velikonoce, vánoční inspirace, šperky a další netradiční techniky. Termíny individuálně dle domluvy. Cena bude kalkulována na základě počtu dětí a náročnosti dané dílny.

Sportovní a pohybové programy

Nabízíme 60 – 90 minut různé sportovní aktivity a netradiční hry. Termíny individuálně dle domluvy.  Cena bude kalkulována na základě počtu dětí a časové náročnosti.