KÓD – 022

ZOBCOVÁ FLÉTNIČKA začátečníci – pro děti od 6 let
Společně se naučíme hravou formou hrát jednoduché písničky. Kroužek doplníme o různé zábavné hudební hry, kde
se naučíme jména notiček (c1 – d2) a délky not i pomlk. Budeme si hrát s rytmem a provádět různá dechová cvičení.
Nutná je vlastní flétna.

Pondělí 14:30–15:30

Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2021 v 15:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Mgr. Alena Hušková

Cena: 700 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 023

ZOBCOVÁ FLÉTNIČKA pokročilí – pro děti od 6 let
Společně navážeme na to, co už umíme z předešlého roku či let. Vybereme složitější písničky. Kroužek doplníme o různé
zábavné hudební hry, kde zopakujeme a doplníme si znalosti o další notičky. Budeme si hrát s rytmem a provádět různá
dechová cvičení. Nutná je vlastní flétna.

Pondělí 15:30–16:30

Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2021 v 15:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Mgr. Alena Hušková

Cena: 700 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 024

Hra NA KLAVÍR aneb ČERNOBÍLÉ MUZICÍROVÁNÍ začátečníci – pro děti od 8 let
Kroužek je určen dětem, které nemají žádnou zkušenost s hrou na pianino. Děti se naučí základní prstoklad a hrát jednoduchá
cvičení a lidové i umělé písničky. Výhodou je, když má dítě základní přehled o notách ze hry na zobcovou fl étnu.

Úterý 15:00–16:00

Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2021 v 15:00 v DDM Jednička (Na úvodní schůzce budou děti rozděleny do skupin.)

Vedoucí p. Mgr. Alena Hušková

Cena: 900 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 025

Hra NA KLAVÍR aneb ČERNOBÍLÉ MUZICÍROVÁNÍ pokročilí – pro děti od 8 let
Kroužek je určen dětem, které již mají první krůčky ve hře na klavír za sebou, zvládají základy hry na pianino, částečně si
osvojily noty, správný prstoklad, rytmus či hru oběma rukama.

Úterý 16:00–17:00

Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2021 v 15:00 v DDM Jednička (Na úvodní schůzce budou děti rozděleny do skupin.)

Vedoucí p. Mgr. Alena Hušková

Cena: 900 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 026

KYTARA A – začátečníci – pro děti od 9 let
Pro chlapce a děvčata od 9 let se zájmem o hru na kytaru. Naučíte se základní akordy a jednoduché písničky k táboráku.
Založíte si vlastní zpěvník.

Úterý 15:00–16:00

Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2021 v 15:30 v DDM Jednička.

Vedoucí p. Jitka Plecháčová

Cena: 700 Kč za rok

Pravidelné schůzky probíhají v budově ZŠ Komenského.

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 027

KYTARA A pokročilí I. – pro děti od 9 let
Pro chlapce a děvčata od 9 let se zájmem o hru na kytaru. Naučíte se základní akordy a jednoduché písničky k táboráku.
Založíte si vlastní zpěvník.

Úterý 16:00–17:00

Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2021 v 16:30 v DDM Jednička

Vedoucí p. Jitka Plecháčová

Cena: 700 Kč za rok

Pravidelné schůzky probíhají v budově ZŠ Komenského.

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 028

KYTARA A pokročilí II. – pro děti od 9 let
Pro děti, které mají za sebou 2 roky hry na kytaru a chtějí pokračovat dál. Naučí se další akordy, doprovody a rozšíří si
svůj zpěvník.

pondělí 15:00–16:00

Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2021 v 15:30 v DDM Jednička

Vedoucí p. Jitka Plecháčová

Cena: 700 Kč za rok

Pravidelné schůzky probíhají v budově ZŠ Komenského.

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 029

KYTARA B pokročilí – pro děti od 9 let
Děvčatům a chlapcům, kteří již ovládají základy hry na kytaru, předá své zkušenosti písničkář Filip Pýcha, který je autorem
mnoha písní, zpěvákem a kytaristou a přes 20 let vystupuje se skupinou Tajné slunce. Pod jeho vedením se naučíte
složitější akordy a písničky a rozšíříte si svůj zpěvník.

Pondělí 15:00–16:00

Úvodní informativní schůzka: 4. 10.v 15:00 2021v DDM Jednička

Vedoucí p. Filip Pýcha

Cena: 700 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 030

KYTARA C začátečníci – pro děti od 10 let
Pro chlapce a děvčata se zájmem o hru na kytaru. Naučíte se základní akordy a jednoduché písničky k táboráku. Založíte
si vlastní zpěvník.

Pátek 17:00–18:00

Úvodní informativní schůzka: 8. 10. 2021 v 17:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Ondřej Plecháč

Cena: 700 Kč za rok

Pravidelné schůzky probíhají v budově ZŠ Komenského.

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 031

KYTARA C pokročilí – pro děti od 11 let
Pro děvčata a chlapce, kteří již ovládají základy hry na kytaru. Naučíte se složitější akordy a písničky, rozšíříte svůj zpěvník.

Pátek 18:00–19:00

Úvodní informativní schůzka: 8. 10. 2020 v 18:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Ondřej Plecháč

Cena: 700 Kč za rok

Pravidelné schůzky probíhají v budově ZŠ Komenského.

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 032

UKULELE začátečníci – pro děti od 10 let
Kroužek je určený dětem, které nemají žádné zkušenosti s hraním na ukulele. Děti se naučí základy hraní akordů a doprovodů
na ukulele a jednoduché písničky. Nutné vlastní ukulele.

Čtvrtek 17:00–18:00

Úvodní informativní schůzka: 7. 10. 2021 v 17:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Ondřej Plecháč

Cena: 700 Kč za rok

Pravidelné schůzky probíhají v budově ZŠ Komenského.

Přihláška na kroužek zde.