KÓD – 022

ZOBCOVÁ FLÉTNIČKA – pro děti od 6 let
Společně se naučíme hravou formou hrát jednoduché písničky. Kroužek doplníme o různé zábavné hudební hry, kde
se naučíme jména notiček (c1 – d2) a délky not i pomlk. Budeme si hrát s rytmem a provádět různá dechová cvičení.
Nutná je vlastní flétna.

Pondělí 14:45 – 15:45

Úvodní informativní schůzka: 3. 10. 2022 v 15:00 v DDM Jednička

Vedoucí Mgr. Alena Hušková

Cena: 700 Kč/rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 024

Hra NA KLAVÍR aneb ČERNOBÍLÉ MUZICÍROVÁNÍ I. – pro děti od 8 let
Kroužek je určen dětem, které nemají žádnou zkušenost s hrou na pianino. Děti se naučí základní prstoklad a hrát jednoduchá cvičení a lidové i umělé písničky. Výhodou je, když má dítě základní přehled o notách ze hry na zobcovou flétnu.

Pondělí 15:45–16:45

Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2022 v 15:00 v DDM Jednička (Na úvodní schůzce budou děti rozděleny do skupin.)

Vedoucí Mgr. Alena Hušková

Cena: 900 Kč/rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 024

Hra NA KLAVÍR aneb ČERNOBÍLÉ MUZICÍROVÁNÍ II. – pro děti od 8 let
Kroužek je určen dětem, které nemají žádnou zkušenost s hrou na pianino. Děti se naučí základní prstoklad a hrát jednoduchá cvičení a lidové i umělé písničky. Výhodou je, když má dítě základní přehled o notách ze hry na zobcovou flétnu.

Úterý 15:00–16:00

Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2022 v 15:00 v DDM Jednička (Na úvodní schůzce budou děti rozděleny do skupin.)

Vedoucí Mgr. Alena Hušková

Cena: 900 Kč/rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 025

Hra NA KLAVÍR aneb ČERNOBÍLÉ MUZICÍROVÁNÍ III. – pro děti od 8 let
Kroužek je určen dětem, které již mají první krůčky ve hře na klavír za sebou, zvládají základy hry na pianino, částečně si osvojily noty, správný prstoklad, rytmus či hru oběma rukama.

Úterý 16:00–17:00

Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2022 v 15:00 v DDM Jednička (Na úvodní schůzce budou děti rozděleny do skupin.)

Vedoucí Mgr. Alena Hušková

Cena: 900 Kč/rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 027

KYTARA C – začátečníci I. – pro děti od 9 let

Pro chlapce a děvčata od 9 let se zájmem o hru na krytaru. Naučíte se základní akordy a jednocuché písničky k táboráku. Založíte si vlastní zpěvník.

Úterý 15:00–16:00

Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2022 v 15:00 v DDM Jednička.

Vedoucí Ondřej Plecháč

Cena: 700 Kč/rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 028

KYTARA C začáteníci II. – pro děti od 9 let
Pro chlapce a děvčata od 9 let se zájmem o hru na krytaru. Naučíte se základní akordy a jednocuché písničky k táboráku. Založíte si vlastní zpěvník.

Středa 16:00–17:00

Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2022 v 16:00 v DDM Jednička

Vedoucí Ondřej Plecháč

Cena: 700 Kč/rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 029

KYTARA C pokročilí I. – pro děti od 10 let
Pro děti, které mají za sebou 1 roky hry na kytaru a chtějí pokračovat dál. Naučí se další akordy, doprovody a rozšíří si svůj zpěvník.

Úterý 16:00–17:00

Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2022 v 16:00 v DDM Jednička

Vedoucí Ondřej Plecháč

Cena: 700 Kč/rok

Pravidelné schůzky probíhají v budově ZŠ Komenského.

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 030

KYTARA C pokročilí II. – pro děti od 10 let
Pro děti, které mají za sebou 1 roky hry na kytaru a chtějí pokračovat dál. Naučí se další akordy, doprovody a rozšíří si svůj zpěvník.

Středa 18:00–19:00

Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2022 v 18:00 v DDM Jednička

Vedoucí Ondřej Plecháč

Cena: 700 Kč/rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 031

KYTARA C pokročilí III. – pro děti od 11 let

Pro děti, které mají za sebou 2 roky hry na kytaru a chtějí pokračovat dál. Naučí se další akordy, doprovody a rozšíří si svůj zpěvník.

Úterý 18:00–19:00

Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2022 v 18:00 v DDM Jednička

Vedoucí Ondřej Plecháč

Cena: 700 Kč/rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 033

HRAJEME SI S PÍSNIČKOU – pro děti od 4 let

Kroužek pro všechny malé neposedy — holčičky i kluky. Tancování se zaměřením na radost z pohybu a na zpěv. Zabývat se budeme dechovým cvičením, správným držením těla, zpěvem a tancem. Čeká nás i rytmizace říkadel, prstové hry, spolupráce v kolektivu dalších dětí a prohloubení citu k hudbě.

Středa 15:00–16:00

Úvodní informativní schůzka: 6. 10. 2022 v 15:00 v DDM Jednička

Vedoucí Magdaléna Horáková

Cena: 600 Kč/rok

Přihláška na kroužek zde.