KÓD – JA 01

MINIANGLIČTINKA – pro děti 5 (4) let–7 let

Miniangličtinka je kroužek pro malé školáky a předškoláky. Hravou formou se naučíme spousty nových slovíček. Budeme zpívat, hrát anglické hry a smát se.

Pondělí 15:00–16:00 hodin

Vedoucí p. Bc. Tereza Dobiášová

Cena: 750 Kč za rok

Úvodní informativní schůzka 30. 9. 2019 v 15:00

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – JA 02

ANGLIČTINKA pro rodiče s dětmi – pro děti 5 (4) let–7 let

Angličtinka pro rodiče s dětmi je kroužek, kde se malí školáci či předškoláci s pomocí rodičů zábavnou formou připraví na anglický jazyk ve škole, naučí se spoustu slovíček,básniček a písniček.

Středa 15:00–16:00 hodin

Vedoucí p. Ing. Libuše Bělovská

Cena: dítě 700 Kč/rok + 200 Kč rodič

Úvodní informativní  schůzka 2. 10. 2019 v 15:00

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – JA 03

RUŠTINA PRO DĚTI – pro děti od 8 let

Kroužek je vhodný pro začátečníky. Začneme hezky od čísel, pozdravů, barev až po jednoduché věty a základní konverzaci. Pomůžeme s přípravou do školy. V hodinách vás budou čekat gramatická cvičení, poslech, mluvení, ale také hry a zábava.

Čtvrtek 15:00–16:00 hodin

Vedoucí p. Květoslava Sandul

Cena: 750 Kč za rok

Úvodní informativní schůzka 3. 10. 2019 v 15:00

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – JA 05

RUŠTINA PRO DOSPĚLÉ – mládež a dospělí

Kroužek je vhodný pro úplné začátečníky. Začneme od čísel, pozdravů, barev až po jednoduché věty a základní konverzaci. Pomůžeme s přípravou do školy. V hodinách vás budou čekat gramatická cvičení, poslech, mluvení, ale také hry a zábava.

Čtvrtek 16:00–17:00 hodin

Vedoucí p. Květoslava Sandul

Cena: 800 Kč za pololetí

Úvodní informativní schůzka 3. 10. 2019 v 15:00

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – JA 06

ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ A ZAČÁTEČNÍKY – mládež a dospělí

Pokračovací kurz je vhodný pro začátečníky a ty, kteří docházeli na kurz angličtiny již minulý rok. Zopakujeme, co známe a rozšíříme slovní zásobu od čísel, pozdravů, barev až po jednoduché věty a základní konverzaci. V hodi- nách vás budou čekat gramatická cvičení, rozvoj komunikace v angličtině, ale také hry a zábava.

Pondělí 17:00–18:00 hodin              

Vedoucí p. Mgr. Jitka Hroneš                       

Cena: 800 Kč za pololetí

Úvodní informativní schůzka: 30. 9. 2019 v 17:00

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – JA 09

KURZ ANGLIČTINY – ŽÁCI A STUDENTI – mládež

Tento kurz je vhodný pro mládež a dospělé, kteří už mají základní znalost anglického jazyka, na kterou budeme navazovat (přítomný čas a minulý čas + základní slovní zásoba). V hodinách nebudou chybět komunikace ve skupině, čtení, gramatika, párová spolupráce či konverzace v tematických okruzích.

Pondělí 16:00–17:00 hodin

Vedoucí p. Mgr. Jitka Hroneš

Cena: 800 Kč za pololetí

Úvodní informativní schůzka: 30. 9. 2019 v 17:00

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – JA 09

FRANCOUZŠTINA PRO DĚTI – začátečníci (děti 7–11 let)

Kroužek je určen dětem, které by se rády naučily tento krásný jazyk a zároveň si rády hrají, luští rébusy a kreslí. Za pomoci obrázků, her a interaktivních pomůcek se naučíme zvládnout základní slovní zásobu, barvy, čísla, dny v týdnu, pozdravy, rodinu, dopravní prostředky, oslavy svátků a podobně. Osvojíme si samozřejmě také základní slovesa a přídavná jména. Využijeme hry a soutěže.

Úterý 15:30–16:30 hodin

Vedoucí p. Lenka Rydlová

Cena: 750 Kč za rok

Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2019 v 16:45

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – JA 09

KURZ FRANCOUZŠTINY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ – začátečníci

Pro každého, kdo začíná s francouzštinou úplně od začátku, je připraven tento kurz, ve kterém si krok za krokem osvojíte správnou výslovnost, základní slovní zásobu, slovesné časy i gramatické vazby. Vše řádně procvičíme a ještě se u toho pobavíme.

Úterý 16:30–17:30 hodin

Vedoucí p. Lenka Rydlová

Cena: 800 Kč za pololetí

Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2019 v 16:45

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – JA 09

NĚMČINA – děti a mládež – začátečníci (děti 1.–5. třída)

Tento kroužek je určen pro děti, ktere se chtějí naučit základy německého jazyka. Společně se pomocí her naučí- me gramatiku, osvojíme si slovní zásobu a budeme vést rozhovory.

Pátek 15:00–16:00 hodin

Vedoucí p. Bc. Pavlína Petrová

Cena: 750 Kč za rok

Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2019 v 16:00

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – JA 09

NĚMČINA – dospělí – začátečníci

Tento kurz je určen pro ty, kteří se chtějí naučit nebo si procvičit německý jazyk. Budeme vést rozhovory, učit se gramatiku a slovní zasobu a zdokonalovat se v porozumění textu.

Pátek 16:00–17:00 hodin                  

Vedoucí p. Bc. Pavlína Petrová                    

Cena: 800 Kč za pololetí

Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2019 v 16:00

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – JA 09

ZÁKLADY ČÍNSKÉHO JAZYKA –  pro děti od 5. třídy, mládež a dospělé

Přijďte se naučit základy mluvené a psané čínštiny. Dozvíte se také něco o čínské historii a kultuře.

Pondělí 17:30–18:30 hodin

Vedoucí p. Filip Pýcha

Cena: 750 Kč za rok

Úvodní informativní schůzka 30. 9. 2019 v 17:30

Přihláška na kroužek zde.