Nejprve se zaregistrujte (návod ZDE), poté se přihlaste (návod ZDE)

Zaregistruje se zákonný zástupce, který přihlásí dítě na konkrétní lekci

● Návod na odhlášení ZDE

● Jedna lekce trvá vždy 60 minut

Rezervační formulář nenahrazuje přihlášku, tu je třeba písemně nebo elektronicky vyplnit a doručit do DDM Jednička.

 

KERAMIKA PRO VEŘEJNOST

REZERVAČNÍ SYSTÉM ZDE

● Cena:    Mládež a dospělí 80 Kč/hodinu

                         Děti 6 – 15 let 40 Kč/hodinu

                         Dospělí + dítě do 6 let při společné práci 80 Kč/hodinu

● Účet si zakládá každý zájemce (nebo jeden účet pro rodinu s tím, že je třeba specifikovat při rezervaci počet osob)

Odhlašovat se můžete max. 24 hodiny před začátkem lekce. Přihlašovat se můžete kdykoliv před lekcí – není časově omezeno!

●Maximální kapacita je 20 míst.

● V případě, že je na lekci rezervováno pouze 0-3 míst, lekce se RUŠÍ!!!

JUMPING A BODYSTYLING

REZERVAČNÍ SYSTÉM ZDE

● Cena: 60 Kč/lekci

● Účet si zakládá každý zájemce

Odhlašovat se můžete max. 5 hodiny před začátkem lekce (v 14:00 je pro nás jasná obsazenost Jumpingu) Přihlašovat se můžete kdykoliv před lekcí – není časově omezeno!

●Maximální kapacita je 9 trampolínek.

● V případě, že je na lekci rezervováno pouze 0-4 trampolínek, lekce se RUŠÍ!!!