MINIKUTÍLEK PRO MAMINKY S DĚTMI

REZERVAČNÍ SYSTÉM ZDE

● Cena: 60 Kč/lekce za dítě

● Účet si zakládá pouze maminka. (nezakládejte za dítě!!!)

Odhlašovat se můžete max. 2 hodiny před začátkem lekce.

● V případě, že je na lekci rezervováno pouze 0-3 maminky hodina se RUŠÍ!!!

JUMPING A BODY STYLING

REZERVAČNÍ SYSTÉM ZDE

● Cena: 60 Kč/lekci

● Účet si zakládá každý zájemce

Odhlašovat se můžete max. 5 hodiny před začátkem lekce (v 14:00 je pro nás jasná obsazenost Jumpingu) Přihlašovat se můžete kdykoliv před lekcí – není časově omezeno!

●Maximální kapacita je 9 trampolínek.

● V případě, že je na lekci rezervováno pouze 0-4 trampolínek, lekce se RUŠÍ!!!