INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA A KONZULTACE

REZERVAČNÍ SYSTÉM ZDE

Nejprve se zaregistrujte (návod ZDE), poté se přihlaste (návod ZDE)

Zaregistruje se zákonný zástupce, který přihlásí dítě na konkrétní lekci

Přihlásit nebo odhlásit se můžete nejpozději 24 hodin před začátkem lekce (návod na odhlášení ZDE) – Při neomluvené absenci budete z možnosti další registrace vyloučeni

Cena je uvedena u každé lekce

● Můžou se přihlásit až 3 účastníci / 1 lektor

● Jedna lekce trvá vždy 45 minut

● Všichni musí dodržovat režimová a protiepidemická opatření  ČTĚTE ZDE!

● Pokud v nabídce individuálních lekcí nenaleznete kroužek, do kterého jste byli přihlášeni, je to proto, že z kapacitních a personálních důvodů a s ohledem na charakter některé výuky není možné nabídnout individuální lekce u všech kroužků a ani pro všechny skupiny zájemců. Děkujeme za pochopení.

 

MINIKUTÍLEK PRO MAMINKY S DĚTMI

REZERVAČNÍ SYSTÉM ZDE

● Cena: 60 Kč/lekce za dítě

● Účet si zakládá pouze maminka. (nezakládejte za dítě!!!)

Odhlašovat se můžete max. 2 hodiny před začátkem lekce.

● V případě, že je na lekci rezervováno pouze 0-3 maminky hodina se RUŠÍ!!!

JUMPING A BODY STYLING

REZERVAČNÍ SYSTÉM ZDE

● Cena: 60 Kč/lekci

● Účet si zakládá každý zájemce

Odhlašovat se můžete max. 5 hodiny před začátkem lekce (v 14:00 je pro nás jasná obsazenost Jumpingu) Přihlašovat se můžete kdykoliv před lekcí – není časově omezeno!

●Maximální kapacita je 9 trampolínek.

● V případě, že je na lekci rezervováno pouze 0-4 trampolínek, lekce se RUŠÍ!!!