KÓD – 016

FEURSTEINOVA METODA INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ, KROUŽEK PŘEMÝŠLENÍ – pro děti od 6 let
Pro kluky i holky, kteří se chtějí naučit přemýšlet jinak. Budeme rozvíjet paměť, pozornost, představivost, hledat souvislosti
mezi věcmi a jevy a snažit se je využívat v běžném životě, vytvářet vztahy. Pracovat budeme s metodou Feuersteinova instrumentálního
obohacování, která využívá speciálních sad pracovních listů (jsou v ceně kroužku). Kroužek je vhodný nejen pro
děti, které by potřebovaly zlepšit svoje školní výsledky, ale i pro děti s malou slovní zásobou či zhoršenou orientací v běžném
životě a v sociálních vztazích. Metoda rozvíjí kognitivní myšlení, matematické a předmatematické představy a jiné. Pozor –
počet dětí ve skupině je omezen, aby mohl být zajištěn individuální přístup.

Středa 15:00–16:00

Úvodní informativní schůzka: 6. 10. 2021 v 15:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Mgr. Iveta Hanušová

Cena: 900 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 017

MEDIÁLNÍ TVORBA – filmuj, moderuj, piš… – pro děti od 7 let
Kroužek pro kluky i holky, které baví oblast televize, rádia, fi lmu, internetu, novinářské práce a podobně. Pracovat
v rádiu nebo moderovat akci není jen tak! Stejně tak napsat článek do novin, přispívat na YouTube nebo natočit fi lm.
V našem kroužku se seznámíte s dovednostmi, které k tomu všemu patří, naučíte se základním technikám práce s hlasem,
vyzkoušíte si práci s mikrofonem, čeká vás audio a video trénink, nahrávání a stříhání textů a hudby, modelové
situace. Seznámíte se s prací televizního a rozhlasového moderátora, naučíme se zpracovávat různá zajímavá témata,
dostanete příležitost spolupodílet se na uvádění různých akcí DDM Jednička, a pokud budeme úspěšní, uslyšíte se a uvidíte
v některém z regionálních rádií či v TV. Připravíme besedu s profesionálními moderátory, DJs a dalšími odborníky.

Středa 16:00–17:30

Úvodní informativní schůzka: 6. 10. 2021 v 16:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Mgr. Iveta Hanušová

Cena: 750 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 018

VESELÁ VAŘEČKA – pro děti od 9 let
Kroužek Veselá vařečka je zaměřený na základy vaření. Děti si vyzkouší vařit tradiční, ale i méně tradiční jídla. Seznámí
se s cenami surovin a postupy přípravy jídel. Během celého roku si povedou svou vlastní kuchařku. Kroužek doplníme
o různé kuchařské hry a týmové soutěže. Částka 400 Kč na suroviny bude vybrána zvlášť.

Čtvrtek 16:00–18:00

Úvodní informativní schůzka: 7. 10. 2021 v 16:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Mgr. Alena Hušková

Cena: 800 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 019

KLUB INSTRUKTORŮ – pro děti a mládež od 13 let
Pokud se chceš v budoucnu stát instruktorem nebo vedoucím na dětských táborech, lektorem volnočasových aktivit,
pomocníkem na akcích nebo se jen naučit něčemu nového, je náš klub právě pro tebe. Těšit se můžeš na aktivity všeho
druhu (hry, sporty, výtvarné činnosti, outdoor aktivity a podobně), ale také na základy pedagogiky a psychologie,
metodiku, základy zdravovědy a bezpečnosti, zážitkové aktivity a mnoho dalšího. Chybět nebude ani rozvoj talentu,
osobnostně sociální rozvoj a hledání vlastního potenciálu, zejména v oblasti komunikace a týmové spolupráce. Scházet
se budeme jednou za měsíc a také si dvakrát do roka uděláme přespávačku.

Sobota 8:30–11:30

První schůzka: 2. 10. 2021 v 8:30 v DDM Jednička

Vedoucí p. Mgr. Iveta Hanušová a kol.

Cena: 800 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.