KÓD – 014

FEURSTEINOVA METODA INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ – KROUŽEK PŘEMÝŠLENÍ – pro děti od 6 let
Pro kluky i holky, kteří se chtějí naučit premýšlet jinak. Budeme rozvíjet paměť, pozornost, představivost, hledat
souvislosti mezi věcmi a jevy a snažit se je využívat v běžném živote, vytvářet vztahy. Pracovat budeme s metodou
Feuersteinova instrumentálního obohacování, která využívá speciálních sad pracovních listu (jsou v ceně kroužku).
Kroužek je vhodný nejen pro deti, které by potřebovaly zlepšit svoje školní výsledky, ale i pro děti s malou slovní zásobou či zhoršenou orientací v bežném životě a v sociálních vztazích. Metoda rozvíjí kognitivní myšlení, matematické a předmatematické predstavy a jiné. Pozor – počet detí ve skupine je omezen, aby mohl být zajišten individuální přístup.

Středa 15:00–16:00

Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2022 v 15:00 v DDM Jednička

Vedoucí Mgr. Iveta Hanušová

Cena:

  • 900 Kč/rok (pro nové děti – v ceně je speciální sady pracovních listů)
  • 710 Kč/rok (pro pokračující děti vlastnící speciální sadu pracovních listů)

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 015

MEDIÁLNÍ TVORBA – filmuj, moderuj, piš… – pro děti od 7 let
Kroužek pro kluky i holky, které baví oblast televize, rádia, fi lmu, internetu, novinárské práce a podobne. Pracovat
v rádiu nebo moderovat akci není jen tak! Stejne tak napsat clánek do novin, prispívat na YouTube nebo natocit fi lm.
V našem kroužku se seznámíte s dovednostmi, které k tomu všemu patrí, naucíte se základním technikám práce s hlasem, vyzkoušíte si práci s mikrofonem, ceká vás audio a video trénink, nahrávání a stríhání textu a hudby, modelové situace. Seznámíte se s prací televizního a rozhlasového moderátora, naucíme se zpracovávat ruzná zajímavá témata, dostanete príležitost spolupodílet se na uvádení ruzných akcí DDM Jednicka, a pokud budeme úspešní, uslyšíte se a uvidítev nekterém z regionálních rádií ci v TV. Pripravíme besedu s profesionálními moderátory, DJs a dalšími odborníky.

Středa 16:00–17:30

Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2022 v 16:00 v DDM Jednička

Vedoucí Mgr. Iveta Hanušová

Cena: 750 Kč/rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 016

VESELÁ VAŘEČKA – pro děti od 9 let
Kroužek Veselá varecka je zamerený na základy varení. Deti si vyzkouší varit tradicní, ale i méne obvyklá jídla. Behem celého roku si povedou svou vlastní kucharku. Kroužek doplníme o ruzné kucharské hry a týmové souteže.
Cástka 500 Kc na suroviny bude vybrána zvlášt.

Čtvrtek 16:00–18:00

Úvodní informativní schůzka: 6. 10. 2022 v 16:00 v DDM Jednička

Vedoucí Mgr. Alena Hušková

Cena: 800 Kč/rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 017

KLUB INSTRUKTORŮ – pro děti a mládež od 13 let
Pokud se chceš v budoucnu stát instruktorem nebo vedoucím na dětských táborech, lektorem volnočasových aktivit,
pomocníkem na akcích nebo se jen naučit něčemu novému, je náš klub právě pro tebe. Těšit se mužeš na aktivity všeho druhu (hry, sporty, výtvarné činnosti, outdoor aktivity a podobně), ale také na základy pedagogiky a psychologie, metodiku, základy zdravovědy a bezpečnosti, zážitkové aktivity a mnoho dalšího. Chybět nebude ani rozvoj talentu, osobnostně sociální rozvoj a hledání vlastního potenciálu, zejména v oblasti komunikace a týmové spolupráce. Scházet se budeme jednou za měsíc a když čas dovolí, udeláme i přespávačku.

Sobota 8:30–11:30

První schůzka: 8. 10. 2022 v 8:30 v DDM Jednička

Vedoucí Mgr. Iveta Hanušová

Cena: 800 Kč/rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 019

ŠKOLA NA NEČISTO – pro děti a mládež od 5 let
Pro všechny kluky a holčičky, které čeká povinná školní docházka. Přijďte si vyzkoušet, jaké to bude sedět v lavici, učit se, dostávat známky a na konci roku vysvedčení. Zahrajeme si na školu a u toho si ješte zopakujeme a doučíme se
věci, které každý školák musí znát. No schválně: umíš si zavázat tkanicky, poznáš všechny barvičky, umíš stříhat nužkami a držet správně tužku? Máš-li pochybnosti (nebo tvoje maminka s tatínkem) přijď do naší „Školy na nečisto“.

Středa 16:00 – 17:00

Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2022 v 16:00 v DDM Jednička

Vedoucí Elena Rückerová

Cena: 550 Kč/rok

Přihláška na kroužek zde.