KÓD – SV 01

POVÍDÁLEK – pro děti 4–7 let

Cílem kroužku Povídálek je rozvoj komunikačních schopností a dovedností u dětí předškolního věku. Zábavnou for- mou budou s dětmi realizovány sluchové, zrakové a pohybové hry. Zaměříme se na rozvoj slovní zásoby a motoriky mluvních orgánů. Součástí každé lekce bude dechové cvičení a aktivity k podpoře jemné motoriky. Kroužek je vhodný i pro děti, u kterých byla zjištěna narušená komunikační schopnost. Upozornění: nejedná se o cílené vyvozování hlásek.

Pondělí 17:00–18:00 hodin      

Vedoucí p. Bc. Kateřina Hlaváčková                                           

Cena: 600 Kč za rok

Úvodní informativní schůzka: 30. 9. 2019 v 17:00

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – SV 03

MODERÁTORSKÝ KROUŽEK – pro děti od 9 let

Pracovat v rádiu nebo moderovat akci není jen tak! V našem kroužku se seznámíte s dovednostmi, které k moderování patří, naučíte se základním technikám práce s hlasem, vyzkoušíte si práci s mikrofonem, čeká vás audio a video trénink, nahrávání a stříhání textů a hudby, modelové situace. Seznámíte se s prací televizního a rozhlasového moderátora, naučíte se zpracovávat různá zajímavá témata, dostanete příležitost spolupodílet se na uvádění různých akcí DDM Jednička, a pokud budete úspěšní, uslyšíte se a uvidíte v některém z regionálních rádií či v TV. Připravíme besedu s pro- fesionálními moderátory, DJ´s a dalšími osobnostmi. Kroužek povede moderátorka Českého rozhlasu HK s dlouholetými zkušenostmi z vysílání na Rádiu Černá Hora.

Středa 16:00–17:30 hodin

Vedoucí p. Mgr. Iveta Hanušová     

Cena: 750 Kč za rok  

Úvodní informativní schůzka: 2. 10. 2019 v 16:00

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – SV 05

VESELÁ VAŘEČKA – pro děti 3.–6. třída

Kroužek Veselá vařečka je zaměřený na základy vaření. Děti si vyzkouší vařit tradiční, ale i méně tradiční jídla. Seznámí se s cenami surovin a postupy přípravy jídel. Během celého roku si povedou svou vlastní kuchařku. Seznámí se také se základy stolování a skládání ubrousků. (Částka 300 Kč  na  suroviny  bude  vybrána  zvlášť.)

Čtvrtek 17:00–18:30 hodin    

Vedoucí p. Mgr. Alena Hušková           

Cena: 750 Kč za rok

Úvodní informativní schůzka: 3. 10. 2019 v 16:30

Přihláška na kroužek zde.