KÓD – 047

SPORTOVNÍ HRY PRO NEJMENŠÍ – pro děti od 4 do 6 let
Kroužek pro všechny malé neposedy, kteří mají rádi pohyb a zábavu. Budeme hrát různé pohybové hry, sportovat,
soutěžit a užijeme si společně spoustu zábavy.

Pondělí 15:00–16:00

Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2021 v 15:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Mgr. Veronika Málková

Cena: 700 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 048

ATLETICKÁ VŠESTRANNOST – pro děti od 4 do 9 let – 1. skupina

Cílem kroužku je vytvoření kladného vztahu dětí ke sportu a utužení tělesné kondice. Budeme rozvíjet základní
pohybové dovednosti, a to prostřednictvím gymnastiky, atletiky, míčových a pohybových her.

V případě velkého zájmu bude otevřena ještě jedna skupina ve čtvrtek.

Úterý 17:00–18:00

Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2021 v 17:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Mgr. Kateřina Hlaváčková, Tereza Doležalová, DiS.

Cena: 800 Kč za rok

Pravidelné schůzky probíhají v tělocvičně Gymnázia Dvůr Králové nad Labem

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 048

ATLETICKÁ VŠESTRANNOST – pro děti od 4 do 9 let – 2. skupina

 
Cílem kroužku je vytvoření kladného vztahu dětí ke sportu a utužení tělesné kondice. Budeme rozvíjet základní
pohybové dovednosti, a to prostřednictvím gymnastiky, atletiky, míčových a pohybových her.

V případě velkého zájmu bude otevřena ještě jedna skupina ve čtvrtek.

Čtvrtek 17:00–18:00

Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2021 v 17:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Mgr. Kateřina Hlaváčková, Tereza Doležalová, DiS.

Cena: 800 Kč za rok

Pravidelné schůzky probíhají v tělocvičně Gymnázia Dvůr Králové nad Labem

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 049

KROUŽEK MALÝCH HASIČŮ – pro děti od 4 do 15 let
Ve spolupráci s SDH Verdek opět otevíráme kroužek pro všechny malé zájemce, kteří by se rádi naučili vázat základní
uzly, osvojili si základy zdravovědy, orientaci v mapách a další dovednosti, které využijí i v osobním životě.
V kolektivu mladých hasičů jsou děti vedeny ke kladnému a šetrnému přístupu k přírodě. Nedílnou součástí
náplně kroužku je účast na hasičských sportovních soutěžích hry Plamen, vzdělávání dětí v oblasti protipožární
ochrany, při níž mohou získat znalosti, ale i praktické zkušenosti ze všech oblastí hasičských činností. V poplatku
za kroužek je již zahrnut také členský poplatek SH ČMS.

Pátek 16:00–17:30 (1x za 14 dní) 

Úvodní informativní schůzka: 8. 10. 2021 v 16:00 v DDM Jednička

Pravidelné schůzky budou probíhat v budově hasičárny – Myslbekova 560.

Vedoucí p. Martina Truhlářová, Lucie Hurtová, Iva Pohlová

Cena: 600 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 050

JÓGA PRO DĚTI – pro děti od 5 do 15 let
Pro předškoláky od 5 let a školáky nabízíme kroužek jógy pod vedením školené a zkušené lektorky s akreditací
Unie Jógy I. stupně. Jóga učí harmonii. Živé děti zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Naučí
odpočívat, rozvíjí fantazii a pomáhá čelit stresovým situacím. Kromě zlepšení tělesné kondice také dochází ke
správnému rozvoji dýchání a psychické pohodě.

Úterý 16:00–17:00

První schůzka: 5. 10. 2021 v 16:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Mgr. Ivana Fraňková

Cena: 700 Kč/20 schůzek

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 052

CZ NERF komando – pro děti od 8 let
Kroužek pro zájemce o střelbu z NERF zbraní. Dle počasí v DDM Jednička nebo na jeho zahradě vytvoříme malý
„střelecký areál“ s kryty a drobnými překážkami, kde se utkají jednotlivci v boji „každý s každým“ nebo „malé
čety“ navzájem. Naučíte se spolupracovat ve skupině, budete společně vymýšlet taktiku. Podmínkou je vlastní
„nerfka“ s označenými náboji a ochranné brýle (pracovní, na gumu apod.), vhodná sportovní obuv na ven a do
tělocvičny. Činnost doplníme střeleckými kláními a postřehovými soutěžemi v terénu.

Středa 16:00–17:30

Úvodní informativní schůzka: 6. 10. 2021 v 16:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Bc. Vladimír Jiřička

Cena: 800 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 053

STOLNÍ TENIS – pro děti od 8 do 15 let
Pro kluky a holky, kteří se chtějí naučit základy tohoto oblíbeného sportu. Naučíte se základní techniku a pravidla,
dozvíte se, jak správně držet pálku, jak se u stolu pohybovat, jak zahrávat různé údery, a nebude chybět
ani oblíbená obíhačka.

Pondělí 16:30–17:30

Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2021 v 16:30 v DDM Jednička

Vedoucí p. Mgr. Veronika Málková

Cena: 700 Kč za rok

Pravidelné schůzky budou probíhat v budově ZŠ Komenského.

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 054

FLORBAL – začátečníci – pro děti od 8 let
Kroužek fl orbalu je pro kluky i holky od 8 let, kteří mají rádi pohyb a chtějí začít s fl orbalem. Osvojíte si základy fl orbalu.
Naučíte se ovládat fl orbalovou hůl a míček. Seznámíte se s pravidly hry a historií fl orbalu. Po získání základních fl orbalových
dovedností si zahrajete turnaj.

Úterý 16:30–18:00

Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2021 v 16:30 v DDM Jednička

Vedoucí p. Lukáš Rejl

Cena: 900 Kč za rok

Pravidelné schůzky budou probíhat v tělocvičně Školní – ZŠ Schulzovy sady.

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 055

FLORBAL – pokročilí – pro děti od 8 let
Sportovní kroužek je pro kluky a holky, kteří již zvládají základní fl orbalové dovednosti a chtějí se v nich zlepšovat.
V průběhu kroužku na vás čeká spousta průpravných cvičení, samotná hra a bude připraven i fl orbalový turnaj.

Úterý 18:00–19:30

Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2021 v 16:30 v DDM Jednička

Vedoucí p. Lukáš Rejl

Cena: 900 Kč za rok

Pravidelné schůzky budou probíhat v tělocvičně Školní – ZŠ Schulzovy sady.

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 056

ZBRANĚ A STŘELBA – pro děti od 10 let – 1. skupina
Kroužek pro kluky i děvčata se zájmem o střelné i palné zbraně. Osvojíte si správnou střelbu ze vzduchovky a z luku.
Využijeme pestrou škálu terčů i panákovou střelnici, připravíme pro vás soutěže o drobné ceny. Zaměříme se
také na historii i současnost střelných a palných zbraní. Uvidíte zajímavé obrázky a fi lmové ukázky bitev a dobývání
hradů, pozveme policistu na besedu o používání služební pistole; v případě zájmu si vyrobíte dřevěné
modely husitských palných zbraní.

Čtvrtek 16:45–17:45

Úvodní informativní schůzka: 7. 10. 2021 v 16:45 v DDM Jednička

Vedoucí p. Bc. Vladimír Jiřička

Cena: 400 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 056

ZBRANĚ A STŘELBA – pro děti od 10 let – 2. skupina
Kroužek pro kluky i děvčata se zájmem o střelné i palné zbraně. Osvojíte si správnou střelbu ze vzduchovky a z luku.
Využijeme pestrou škálu terčů i panákovou střelnici, připravíme pro vás soutěže o drobné ceny. Zaměříme se
také na historii i současnost střelných a palných zbraní. Uvidíte zajímavé obrázky a fi lmové ukázky bitev a dobývání
hradů, pozveme policistu na besedu o používání služební pistole; v případě zájmu si vyrobíte dřevěné
modely husitských palných zbraní.

Čtvrtek 17:45–18:45

Úvodní informativní schůzka: 7. 10. 2021 v 16:45 v DDM Jednička

Vedoucí p. Bc. Vladimír Jiřička

Cena: 400 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 057

JUMPING® A BODY STYLING – mládež od 13 let a dospělí
Jumping® je dynamický kondiční tréninkový systém na speciálně vyvinutých PROFI trampolínkách, který je nejen
efektivní, ale i opravdu zábavný. Toto dynamické cvičení probíhá na speciálních trampolínkách s řídítky pod
vedením profesionálního instruktora a za doprovodu strhující hudby. Během dynamicky stavěné lekce se pořádně
„zapotíte“ a posílíte nejen dolní končetiny. Nezatěžuje klouby díky doskokům na pružném výpletu trampolíny,
a proto je vhodný i pro lidi s obezitou. Nemá složitou choreografi i a je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.
Posilování problémových partií pak zajistí cvičení body styling. Na konci hodiny vás vždy čeká strečink.

Čtvrtek 18:00–19:00

Úvodní informativní schůzka: 7. 10. 2021 v 18:00 v DDM Jednička

V případě velkého zájmu bude otevřena další lekce 19:00–20:00

Vedoucí p. Lenka Rydlová

Cena: 800 Kč za pololetí

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 058

JUMPING® A BODY STYLING – pro děti od 13 let, mládež a dospělí
Tyto lekce jsou především pro ty, kteří z časových důvodů nemohou chodit na pravidelné čtvrteční schůzky
Jumpingu®, nebo pro ty, kterým skákání jednou týdně nestačí. Jumping® je dynamický kondiční tréninkový
systém na speciálně vyvinutých PROFI trampolínkách, který je nejen efektivní, ale i opravdu zábavný. Toto dynamické
cvičení probíhá na speciálních trampolínkách s řídítky pod vedením profesionálního instruktora a za
doprovodu strhující hudby. Během dynamicky stavěné lekce se pořádně „zapotíte“ a posílíte nejen dolní končetiny.
Nezatěžuje klouby díky doskokům na pružném výpletu trampolíny, a proto je vhodný i pro lidi s obezitou.
Nemá složitou choreografi i a je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Posilování problémových partií
pak zajistí cvičení body styling. Na konci hodiny vás vždy čeká strečink.

Úterý 19:00–20:00

První schůzka: 12. 10. 2021 v DDM Jednička

Vedoucí p. Lenka Rydlová

Cena: 60 Kč za lekci

Na tento kroužek je třeba vyplnit přihlášku a následně se můžete během celého roku libovolně přihlašovat skrze rezervační systém.

Příhláška na kroužek zde.

Rezervační systém zde.