KÓD – 033

BABY DANCE I. – pro děti od 4 do 6 (7) let
Kroužek pro malé holčičky i kluky, které baví tanec, pohyb a hudba. Naučí se nové kroky a taneční prvky, posílí svalstvo celého
těla, zlepší dýchání a srdeční činnost. Čeká je tancování se zaměřením na rozvoj základních pohybových dovedností, zvládnutí
základních prvků moderního a disco tance. Nácvik společné choreografi e a vystoupení na akcích Jedničky.

Středa 15:00–16:00

Úvodní informativní schůzka: 6. 10. 2021 v 15:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Bc. Tereza Dobiášová

Cena: 700 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 034

BABY DANCE II. – pro děti od 4 do 8 let
Kroužek je určen pro malé holčičky i kluky, kteří již navštěvovali kroužek Baby dance nebo jiný taneční kroužek, a to alespoň
2 roky. Čeká nás spousta tancování se zaměřením na rozvoj základních pohybových dovedností, zvládnutí základních prvků
moderního a disco tance. Nácvik společné choreografi e a vystoupení na soutěžích a akcích Jedničky.

Středa 16:00–17:00

Úvodní informativní schůzka: 6. 10. 2021 v 15:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Bc. Tereza Dobiášová

Cena: 700 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 035

MAŽORETKY TWEETY
Pro všechny děti se zájmem o tanec a hudbu otevíráme kroužek mažoretek, který je ideálním propojením sportu a tance.
Malé slečny se v tomto kroužku naučí vnímat rytmus hudby, správně držet a koordinovat tělo, osvojí si techniku pochodování
a práce s hůlkou (točení, házení, přehazování…). Zkrátka se naučí vše potřebné pro zvládnutí základních choreografi í, se
kterými poté můžou reprezentovat DDM na různých akcích, případně se zúčastnit soutěží. Výuka je přizpůsobena věku dětí
a vedena formou hry a zábavy.

Úvodní informativní schůzka: 8. 10. 2021 v 17:00 v DDM Jednička (na úvodní schůzce budou děti rozděleny do jednotlivých skupin)

Pátek 16:00–17:00 4–7 let – Cena: 850 Kč za rok
Pátek 17:00–18:30 8–12 let • Cena: 950 Kč za rok
Pátek 18:30–20:00 12–15 let • Cena: 950 Kč za rok

Vedoucí p. Kristýna Rindová

Pravidelné schůzky kroužků budou probíhat v tělocvičně Gymnázia Dvůr Králové nad Labem.

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 036

DISCO SHOW – pro děti od 7 let
Rytmus, muzika, tanec a zábava! Děti se na kroužku naučí taneční kroky a prvky různých žánrů (modern dance, disco, …).
Holky i kluci budou tančit hlavně to, co je baví, a zároveň se naučí vnímat rytmus, cítit hudbu, zvýšit svůj pohybový rozsah
a rozvíjet celkovou koordinaci těla. Děti čeká také gymnastická a baletní průprava, nácvik sestavy, vystoupení a účast na
soutěžích.

Středa 17:00–18:00

Úvodní informativní schůzka: 6. 10. 2021 v 17:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Bc. Tereza Dobiášová

Cena: 700 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 037

STREET DANCE – pro děti od 8 do 15 let
Taneční kroužek je určen pro všechny holky i kluky, kteří mají rádi tanec a hudbu. Zaměříme se na rozvoj základních
pohybových dovedností, zvládnutí základních kroků a následně choreografi í. Naučíme se různé taneční techniky napříč
různými tanečními styly, posílíme svalstvo celého těla a užijeme si spoustu zábavy. Zájemci se mohou účastnit předtančení
a soutěží (není podmínkou).

Pondělí 16:00–17:30

Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2021 v 16:00 v TS ATTITUDE DKnL

Vedoucí p. Ing. Lucie Sýkorová a kolektiv

Cena: 1.100 Kč za rok

Úvodní i pravidelné schůzky v tělocvičně TS Attitude DKNL.

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 038

ORIENTÁLNÍ TANCE taneční skupina Aadab – pro děti od 6 let
Pro děvčata, která se chtějí naučit základům orientálních tanců. Společně zvládneme klasické variace orientálních tanců
a techniku schimmy. Naučíte se tančit se závoji a dalšími rekvizitami, vyzkoušíte si různé taneční styly a povíme si něco
i o historii tohoto krásného tance. Společně nacvičíme choreografi i, se kterou vystoupíme na různých akcích, přehlídkách
nebo soutěžích.

Pondělí 17:30–18:30

Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2021 v 17:30 v DDM Jednička

Vedoucí p. Anna Dobřichovská, Bc. Jana Veverková

Cena: 700 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.