KÓD – 039

ANIMACE HROU – pro děti od 6 do 18 let
Přijďte se přesvědčit, že natočit animovaný fi lm není nic složitého. V rámci kroužku se děti seznámí se základy fi lmové
řeči, principy animace a se základními postupy tvorby animovaného fi lmu. Vyzkoušíme si práci na tvorbě společného
nebo individuálního animovaného fi lmu, a to od vymýšlení scénáře přes výtvarnou realizaci a animaci až po závěrečnou
postprodukci v počítači.

Pondělí 16:00–17:30

Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2021 v 16:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Filip Pýcha

Cena: 800 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 040

s vybavením vypomohla firma:

ELEKTROTECHNIKA – začátečníci (radioklub) – pro děti od 10 let
Pro zájemce, kteří se chtějí seznámit se základy elektrotechniky, s amatérským vysíláním, s využitím radiotechniky
v navigaci, komunikaci a v počítačových sítích. Naučíte se vyrábět svoje vlastní elektronická zařízení (několik si jich
odnesete domů) a vyzkoušíte si práci s různými „vysílačkami“ pod značkou OK1KOB. Naučíte se zacházet se základním
ručním nářadím a později si také vyzkoušíte práci s navigačními přístroji.

Pátek 17:00–18:30

Úvodní informativní schůzka: 8. 10. 2021 v 17:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. RNDr. Petr Škoda

Cena: 750 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 041

s vybavením vypomohla firma:

ELEKTROTECHNIKA – pokročilí (radioklub) – pro děti od 11 let
Pro zájemce od 11 let, kteří chtějí využít svých již osvojených znalostí a pokračovat na vyšší úrovni v poznávání elektrotechniky,
amatérského vysílání a využití radiotechniky v navigaci, komunikaci či v počítačových sítích. Účastníci
se naučí používat měřicí techniku jako multimetr, čítač a osciloskop. Vyzkoušíte si práci s různými „vysílačkami“ pod
značkou OK1KOB a práci s navigačními přístroji. Naučíte se vyrábět svoje vlastní pokročilá elektronická zařízení.

Pátek 18:00–19:30

Úvodní informativní schůzka: 8. 10. 2021 v 17:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Ing. Ivo Dufek

Cena: 750 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 042

ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI – pro děti od 7 let, mládež a dospělé
Pro kluky a holky od sedmi let i pro dospěláky, kteří mají rádi vláčky a modelářství. Během roku se budete podílet na
stavbě kolejiště, modelů vozidel a budov. Čekají vás výlety do železničních muzeí, na modelářské výstavy a návštěva
skutečné železnice.

Čtvrtek 17:00–19:00

Úvodní informativní schůzka: 8. 10. 2021 v 17:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Martin Palaščak, DiS.

Cena dítě + rodič: 1.100 Kč za rok

Cena dítě: 750 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 043

WEBDESIGN – začátečníci – pro děti od 11 do 15 let
Pro kluky a holky, které mají zájem naučit se vytvořit internetové stránky, založit si svůj vlastní web, který umístíme
na internet. Pronikneme do základů kódu HTML, později i PHP. Kroužek je určen dětem a mládeži, která dobře ovládá
základy práce s počítačem (správa souborů a složek, práce v textovém editoru…).

Pátek 15:00–16:00

Úvodní informativní schůzka: 8. 10. 2021 v 16:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Ondřej Černota

Cena: 700 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 045

MODELOVÁNÍ A TISK V 3D – pro děti od 11 let
Pro všechny kreativní děti se zájmem o techniku. Naučíte se základy 3D modelování a tisku na 3D tiskárně. Naším společným
cílem bude převést vaši fantazii do tisknutelných modelů pomocí aplikací jako Thinkercad, Blender či FreeCAD
a jejich následné zhmotnění pomocí 3D tiskárny. Seznámíte se i s fungováním 3D tisku a jeho vlastnostmi, vytištěné
modely si následně budete moci odnést domů.

Pátek 16:00–17:00

Úvodní informativní schůzka: 8. 10. 2021 v 16:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. RNDr. Petr Škoda

Cena: 600 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 046

RC MODELÁŘI – děti od 7 let, mládež a dospělí (mladší děti v doprovodu rodiče)
V kroužku RC modelářů si budou kluci, holky i tatínci a maminky hlavně užívat jízdu s modely aut. Tým modelářů si
vytvoří tratě s překážkami nebo i rychlé okruhy, na kterých se bude s RC modely jezdit, soutěžit a trénovat. V letním
období se budou využívat především venkovní tratě. V zimě účastníci využijí pro ježdění dráhu ve vnitřních prostorách
DDM Jednička. V kroužku si účastníci vyzkouší také modelařinu lodi či letadla.

Čtvrtek 16:00–17:00

Úvodní informativní schůzka: 7. 10. 2021 v 16:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Ing. Jan Tlamicha

Cena dítě + rodič: 1.000 Kč za rok
Cena dítě: 700 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.