KÓD – 008

KERAMIKA I. – pro nejmenší, pro děti od 4 let do 6 let

Kroužek určený nejmenším zájemcům o modelování z keramické hmoty. Budeme vyrábět jednoduché předměty, na kterých se naučíme hlínu zpracovat, válet, vykrajovat, obtiskávat, spojovat a tvarovat. Hotové výrobky budeme dekorovat engobami a glazurami.

Pondělí 15:00 – 16:00 hodin

Vedoucí p. Sylvie Černotová, DiS.

Cena: 750 Kč za rok

První schůzka: 5. 10. 2020 v 15:00 v DDM Jednička

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 009

KERAMIKA II. – mladší děti od 6 let

Pro děti, které již zvládly základy práce s keramickou hlínou a chtějí se naučit nové techniky modelování a dekorování hotových výrobků, ale ještě nezvládnou samostatnou práci na zadané téma a uvítají individuální vedení a pomoc při práci. Hodiny kroužku budou tematicky zaměřené, ale bude ponechán i prostor pro vlastní tvorbu.

Úterý 15:00 – 16:30 hodin

Vedoucí p. Sylvie Černotová, DiS.

Cena: 900 Kč za rok

Úvodní informativní schůzka: 29. 9. 2020 v 15:00 v DDM Jednička

Příhláška na kroužek zde.

KÓD – 010

KERAMIKA III. – starší děti od 9 let

Pro děti, které již zvládly základy práce s keramickou hlínou a chtějí se naučit nové a složitější techniky modelování a dekorování hotových výrobků. V hodinách kroužku bude ponechán prostor převážně pro realizaci vlastních nápadů a námětů dětí a vhodná témata budou pouze nabízena. Určeno starším dětem a pokročilým.

Úterý 16:30 – 18:00 hodin

Vedoucí p. Sylvie Černotová, DiS.

Cena: 900 Kč za rok

Úvodní informativní schůzka: 29. 9. 2020 v 16:30 v DDM Jednička

Příhláška na kroužek zde.

KÓD – 011

KERAMIKA PRO VEŘEJNOST – děti, mládež, dospělí, rodiče s dětmi

Otevřená keramická dílna, kde můžete samostatně tvořit na libovolné téma a využít možnosti naučit se pracovat s keramickou hlínou, glazurami, engobami, sádrovými formami apod. Dílna je otevřená pro všechny zájemce – děti i dospělé. Dílnu můžete navštěvovat pravidelně i nepravidelně na jednu nebo dvě hodiny.

Středa 15:00 – 17:00 hodin

Vedoucí p. Sylvie Černotová, DiS.

Cena: 40 Kč/hod. – děti 6-15 let

            80 Kč/hod. – mládež a dospělí

            80 Kč/hod. – dospělý + dítě do 6 let při společné práci

První schůzka: 7. 10. 2020 v 15:00 v DDM Jednička

Příhláška na kroužek zde.