KÓD – 006

KERAMIKA I. pro nejmenší – pro děti od 4 let – 1. skupina
Kroužek určený nejmenším zájemcům a úplným začátečníkům o modelování z keramické hmoty. Budeme vyrábět
jednoduché předměty, na kterých se naučíme hlínu zpracovat, válet, vykrajovat, obtiskávat, spojovat a tvarovat.
Hotové výrobky budeme dekorovat engobami a glazurami. V případě velkého zájmu bude otevřena druhá skupina
v pondělí od 16:00 do 17:00 hodin.

Pondělí 15:00–16:00

Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2021 v 15:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Sylvie Černotová, DiS.

Cena: 750 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 006

KERAMIKA I. pro nejmenší – pro děti od 4 let – 2. skupina
Kroužek určený nejmenším zájemcům a úplným začátečníkům o modelování z keramické hmoty. Budeme vyrábět
jednoduché předměty, na kterých se naučíme hlínu zpracovat, válet, vykrajovat, obtiskávat, spojovat a tvarovat.
Hotové výrobky budeme dekorovat engobami a glazurami. V případě velkého zájmu bude otevřena druhá skupina
v pondělí od 16:00 do 17:00 hodin.

Pondělí 16:00–17:00

Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2021 v 15:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Sylvie Černotová, DiS.

Cena: 750 Kč za rok

Přihláška na kroužek zde.

KÓD – 007

KERAMIKA II. mladší děti – pro děti od 6 let
Kroužek pro děti, které již zvládly základy práce s keramickou hlínou a chtějí se naučit nové techniky modelování
a dekorování hotových výrobků, ale ještě nezvládnou samostatnou práci na zadané téma a uvítají individuální vedení
a pomoc při práci. Hodiny kroužku budou tematicky zaměřené, ale bude ponechán i prostor pro vlastní tvorbu.

Úterý 15:00–16:30

Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2021 v 15:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Sylvie Černotová, DiS.

Cena: 900 Kč za rok

Příhláška na kroužek zde.

KÓD – 008

KERAMIKA III. starší děti – pro děti od 9 let
Kroužek pro děti, které již ovládají základy práce s keramickou hlínou a dekorování hotových výrobků. V hodinách
kroužku bude ponechán prostor převážně pro realizaci vlastních nápadů, ale účastníci budou mít možnost seznámit
se i s novými a složitější technikami modelování a dekorování a při realizaci vlastních projektů využít odborné rady
a pomoci.

Úterý 16:30–18:00

Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2021 v 16:30 v DDM Jednička

Vedoucí p. Sylvie Černotová, DiS.

Cena: 900 Kč za rok

Příhláška na kroužek zde.

KÓD – 009

KERAMIKA PRO VEŘEJNOST – děti, mládež, dospělí, rodiče s dětmi
Otevřená keramická dílna pro všechny zájemce – děti i dospělé, kde můžete samostatně tvořit na libovolné téma.
Dílnu můžete navštěvovat pravidelně i nepravidelně na jednu nebo dvě hodiny. Vhodné pro společné tvoření rodičů
a dětí, začátečníky i pokročilé. K dispozici je plně vybavená dílna, využít můžete i odborné rady a pomoci. Rezervace na
jednotlivé dny se bude realizovat přes rezervační formulář.

Středa 15:00–17:00

První schůzka: 6. 10. 2021 v 15:00 v DDM Jednička

Vedoucí p. Sylvie Černotová, DiS.

Cena: 40 Kč za hod. (děti 6–15 let)
80 Kč za hod. (mládež a dospělí)
80 Kč za hod. (dospělý + dítě do 6 let při společné práci )

Na tento kroužek je třeba vyplnit přihlášku a následně se můžete během celého roku libovolně přihlašovat skrze rezervační systém.

Příhláška na kroužek zde.

Rezervační systém zde.